Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN 6/2020 Dostawa produtów leczniczych dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 30-10-2020 17:56:00
Placing offers : 30-11-2020 10:00:00
Offers opening : 30-11-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu_30.10.2020 r..pdf pdf 346.78 2020-10-30 17:56:00 Proceeding
Tom I SIWZ (IDW).doc doc 370 2020-10-30 17:56:00 Proceeding
Tom II SIWZ - Projekt Umowy.pdf pdf 214.39 2020-10-30 17:56:00 Proceeding
Tom III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 192.84 2020-10-30 17:56:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 81.34 2020-10-30 17:56:00 Proceeding
espd-request.xml xml 127.56 2020-10-30 17:56:00 Proceeding
Formularze asortymentowo-cenowe.rar rar 215.69 2020-10-30 17:56:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_13.11.2020 r..pdf pdf 319.48 2020-11-13 12:17:11 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_20.11.2020 r.pdf pdf 686.58 2020-11-20 10:14:02 Public message
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ_23.11.2020 r.pdf pdf 243.07 2020-11-23 14:25:37 Public message
Zmiana treści SIWZ_25.11.2020 r. .pdf pdf 206.35 2020-11-25 14:39:24 Public message
PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT.pdf pdf 142.69 2020-11-30 13:02:20 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie czterech (4) części.pdf pdf 211.83 2020-12-14 17:19:42 Public message
Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 135.55 2020-12-29 18:03:04 Public message

Announcements

2020-12-29 18:03 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-12-14 17:19 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w zakresie czterech części.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-11-30 13:02 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Protokół z sesji otwarcia ofert.

PROTOKÓŁ Z SESJI OTW [...].pdf

2020-11-30 08:14 Andrzej Bednarz W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną informujemy, że otwarcie ofert odbędzie się z jednoczesnym zapewnieniem transmisji on-line pod adresem: https://join.skype.com/ehvmx4oWfzm1
2020-11-25 14:39 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Zmianę treści SIWZ_25.11.2020 r.

Zmiana treści SIWZ_2 [...].pdf

2020-11-23 14:25 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ_23.11.2020 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2020-11-20 10:14 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ_20.11.2020 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2020-11-13 12:17 Andrzej Bednarz Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienia i zmianę treści SIWZ_13.11.2020 r.

Wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1662