Proceeding: Dostawa subskrypcji pakietu Microsoft 365 Business Standard (dawniej Office 365 Business Premium)

Deadlines:
Published : 22-10-2020 10:03:00
Placing offers : 26-10-2020 13:00:00
Offers opening : 26-10-2020 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) na podstawie art. 4 pkt 8 przedmiotowej ustawy.

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa subskrypcji pakietu Microsoft 365 Business Standard (dawniej Office 365 Business Premium) o numerze katalogowym: KLQ-00211 w ilości 24 szt.

2.   Dodatkowe informacje:

1)     Subskrypcje 12 miesięczne z datą aktywacji: 07.11.2020r.

2)     Zamawiający posiada tenant ID: nszw.onmicrosoft.com

3)     Odbiór poprzez podłączenie licencji do tenant ID Zamawiającego

4)     Zamawiający jest użytkownikiem  komercyjnym.

3.  Termin realizacji zamówienia: w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2020r.

4.   Termin płatności –  płatność jednorazowa w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5.   Warunek udziału w postępowaniu: posiadanie przez Wykonawcę statusu autoryzowanego  partnera  Microsoft.

 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do swobodnego  wyboru  oferty,  negocjowania  ceny  oferty  oraz  unieważnienia  niniejszego  postępowania  bez  podania  przyczyny i  bez  ponoszenia  skutków  prawnych.


Zaznaczamy,  że  oficjalnym  potwierdzeniem   chęci  realizacji  zamówienia  przez  Zamawiającego  jest  złożenie  zamówienia.

Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 


2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

 

Wiadomości  z  platformy  zakupowej  mają  charakter  informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Informacja z otwarcia ofert - ID 388540-sig.pdf pdf 432.75 2020-10-26 14:31:14 Public message
Pismo NSzW_370_2020 - Informacja o wyborze oferty - ID 388540-sig.pdf pdf 383.3 2020-10-29 11:03:38 Public message

Announcements

2020-10-29 11:03 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informacje o wyborze oferty.

Pismo NSzW_370_2020 [...].pdf

2020-10-26 14:31 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa subskrypcji pakietu Microsoft 365 Business Standard (dawniej Office 365 Business Premium) Nr katalogowy: KLQ-00211; subskrypcje na 12 miesięcy 24 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - W nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2020r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Wykonawca oświadcza, że posiada status autoryzowanego partnera Microsoft - Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
5 Wykonawca oświadcza, że oferowane subskrypcje są przeznaczone dla użytkowników komercyjnych. - Proszę potwierdzić wpisując "TAK" (0)
Unlock the form

The number of page views: 583