Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MKUO ProNatura/Z0/121/20 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla osób na stanowiskach eksploatacji i dozoru dla Grupy 1 - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną i Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne dla prac wykonywanych w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym oraz wykonanie czynności administracyjnych związanych z odbyciem egzaminu państwowego przed uprawnioną Komisją egzaminacyjną

Deadlines:
Published : 13-10-2020 13:22:00
Placing offers : 20-10-2020 08:35:34
Offers opening : 24-10-2020 00:04:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" .  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 426.52 2020-10-13 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 1 a- lista pracowników.docx docx 36.27 2020-10-13 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 1 b- formularz cenowy.docx docx 16.99 2020-10-13 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 1 c- formularz wykazu usług.docx docx 15.77 2020-10-13 13:22:00 Proceeding
załącznik nr 2- projekt umowy.pdf pdf 169.01 2020-10-13 13:22:00 Proceeding

Announcements

2020-10-20 14:45 Monika Niegoda Postępowanie zostało anulowane.
Uzasadnienie: Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca konieczność dostosowania potrzeb Zamawiającego do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID-19 oraz znalezieniem się Zamawiającego w czerwonej strefie, z która wiążą się dodatkowe obostrzenia.
2020-10-20 08:35 Monika Niegoda Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca konieczność dostosowania potrzeb Zamawiającego do sytuacji związanej z epidemią koronawirusa COVID-19 oraz znalezieniem się Zamawiającego w czerwonej strefie, z która wiążą się dodatkowe obostrzenia.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Organizacja kursów przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych wymaganych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 z dnia 21 maja 2003 r.) dla Grupy 1 oraz Grupy 2 Zgodnie z załącznikami do postępowania w tym w szczególności z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1b do zapytania ofertowego. 1 pc. ul. E.Petersona 22 Bydgoszcz - Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o
E.Petersona 22
85-862, Bydgoszcz
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6884 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Dodatkowe koszty - Wykonawca wszelkie koszty, w tym m.in.: dojazd, zakwaterowanie trenera/trenerów, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, czynności administracyjne, opłaty egzaminacyjne wliczy w cenę całościową za usługę. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Doświadczenie trenera 30% W kryterium doświadczenie trenera, oceniana będzie liczba przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, godzin dydaktycznych/szkoleniowych/wykładowych z zakresu zapytania ofertowego zgodnie z formularzem wykazu usług stanowiącym załącznik nr 1c do zapytania ofertowego. Attachment required (0)
(0)

The number of page views: 739