Proceeding: Prowadzenie nadzoru archeologicznego na budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Sienkiewicza 9-12 w Elblągu

Kalina Kowalska
Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Department: RZP – Dział Zarzadzania Projektami
Deadlines:
Posted : 13-10-2020 09:56:00
Placing offers: 19-10-2020 08:00:00
Opening offers : 19-10-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

W imieniu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na prowadzenie nadzoru archeologicznego na budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Sienkiewicza 9-12 w Elblągu. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zakres realizacji:

- prowadzenie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi związanymi z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Sienkiewicza 9-12 w Elblągu (mapa z trasą oraz profil ciepłociągu w załączeniu).

Nadzór archeologiczny dotyczy działek nr 73/5, 73/6, 73/10 obręb 18, Elbląg. (pozwolenie WKZ  nr WUOZ.ELBLAG.5152.397.2020.MG pismo 8564/2020 z dnia 05.10.2020 r.).

Roboty ziemne będą prowadzone na odcinku ok. 145 m, na głębokości  ok. 1,0m i szerokości  ok. 1,0m.

 

- dostarczenie opracowania z wynikami prowadzonego nadzoru archeologicznego wraz z dokumentacją z prac archeologicznych ( w wersji papierowej - 1 egz. oraz elektronicznej – płyta cd)

 

- Przewidywany termin prowadzenia robót: od 01.11.2020 r. do  30.12.2020 r.

 

- przedłożenie wymaganych stosownych oświadczeń i programu badań celem złożenia wniosku na pozwolenie prowadzenia badań archeologicznych do WUOZ, dzień po otrzymaniu zlecenia/umowy.


Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: .14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
Zapłata nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru robót po zakończeniu prowadzenia nadzoru archeologicznego

- termin realizacji: od 01.11.2020 r. do  30.12.2020 r.

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 

- na prowadzenie powyższych prac zostanie podpisane stosowne zlecenie/umowa


- załączenie do oferty oświadczenie o posiadaniu umiejętności i kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania nadzoru archeologicznego.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 55 611 33 82

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  


Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
profil Sienkiewicza 9-12.pdf pdf 240.08 2020-10-13 09:56:00 Proceeding
mapa Sienkiewicza 9-12.pdf pdf 1164.77 2020-10-13 09:56:00 Proceeding
Konserwator Zabytków Sienkiewicza 9-12 Elbląg.pdf pdf 272.55 2020-10-13 12:38:12 Public message

Announcements

2020-10-20 08:19 Kalina Kowalska INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, iż zapytanie ofertowe, na usługę prowadzenia nadzoru archeologicznego na budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Sienkiewicza 9-12 w Elblągu, zostało rozstrzygnięte.
Zamawiający - EPEC Sp. z o.o. - dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Archeolog dr Grażyna Nawrolska, na kwotę 700,00 zł netto.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena ofertowa.
Zamawiający dziękuję Wykonawcom za udział w postępowaniu oraz zaprasza do dalszej współpracy i uczestnictwa w kolejnych zapytaniach.
2020-10-14 10:27 Kalina Kowalska Dzień dobry,
Zamawiający informuje, że Wykonawca składając ofertę w postępowaniu jest zobowiązany potwierdzić swój adres e-mail. Taką informację o konieczności potwierdzenia adresu, otrzymuje wykonawca zaraz po złożeniu oferty, z Platformy zakupowej Open Nexus. Bez takiego potwierdzenia oferta wpada w zakładkę "Niepotwierdzone" i nie będzie rozpatrywana.
2020-10-13 12:38 Kalina Kowalska Pozwolenie WKZ nr WUOZ.ELBLAG.5152.397.2020.MG pismo 8564/2020 z dnia 05.10.2020 r.

Konserwator Zabytków [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 nadzór archeologiczny prowadzenie nadzoru archeologicznego na budowie przyłącza ciepłowniczego do budynku ul. Sienkiewicza 9-12 w Elblągu 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszty dojazdu - dojazd po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Kwalifikacje - oświadczenie o posiadaniu umiejętności i kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania nadzoru archeologicznego (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 153