Proceeding: FZ.38.11.2020 Sprzedaż materiałów zbędnych w 2020 r.- ceny atrakcyjne, do negocjacji.

Awatar Pracownika
Tomasz Kotowski
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Posted : 13-10-2020 08:54:00
Placing offers: 01-06-2021 10:00:00
Opening offers : 01-06-2021 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. niniejszym pismem zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż materiałów zbędnych wg. załączonego wykazu. CENY ATRAKCYJNE,DO NEGOCJACJI.

1. Wymagania Zamawiającego:

• Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową, telefonicznie lub pisemnie na adres: Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski Tel.+ 48 600 409 151 tkotowski@wodociagi.torun.com.pl

2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest: Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35 87-100 Toruń tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51 e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu realizacji zamówień publicznych zgodnie z przepisami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 4 lata od zakończenia postępowania Państwa dane osobowe są przetwarzane na następującej podstawie prawnej: Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o., który jest dostępny na stronie internetowej www.wodociagi.torun.com.pl (w zakładce „przetargi” /regulacje wewnętrzne).

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu.

W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Materiały zbędne 2020 r. ceny do negocjacji.xlsm xlsm 144.83 2020-10-13 08:54:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 06-02-01-18 ŁĄCZNIK DO RUR FI 175 06-02-01-18 ŁĄCZNIK DO RUR FI 175 9 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
2 06-02-03-46 ZŁĄCZE STRAUB FI 812 06-02-03-46 ZŁĄCZE STRAUB FI 812 1 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
3 06-02-03-37 ZŁĄCZE STRAUB FI 1016 06-02-03-37 ZŁĄCZE STRAUB FI 1016 2 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
4 06-02-00-01 DOSZCZELNIACZ ZŁĄCZY KIEL DN 1000 06-02-00-01 DOSZCZELNIACZ ZŁĄCZY KIEL DN 1000 1 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
5 06-02-03-44 ZŁĄCZE STRAUB FI 600 06-02-03-44 ZŁĄCZE STRAUB FI 600 2 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
6 06-02-01-81 OPASKA USZCZELN. FI 350 06-02-01-81 OPASKA USZCZELN. FI 350 8 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
7 06-02-01-22 ŁĄCZNIK DO RUR FI 450 06-02-01-22 ŁĄCZNIK DO RUR FI 450 2 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
8 06-02-03-45 ZŁĄCZE STRAUB FI 609 06-02-03-45 ZŁĄCZE STRAUB FI 609 1 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
9 06-02-03-82 ŁĄCZNIK RUROWY 225 PE 06-02-03-82 ŁĄCZNIK RUROWY 225 PE 2 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
10 06-02-01-20 ŁĄCZNIK DO RUR FI 250 06-02-01-20 ŁĄCZNIK DO RUR FI 250 2 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
11 06-02-01-26 ŁĄCZNIK KOŁN.DN 125 06-02-01-26 ŁĄCZNIK KOŁN.DN 125 8 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
12 06-02-03-47 ZŁĄCZE TEEKAY FI 1000 06-02-03-47 ZŁĄCZE TEEKAY FI 1000 3 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
13 06-02-01-34 ŁĄCZNIK MUFA DN 125 06-02-01-34 ŁĄCZNIK MUFA DN 125 7 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
14 06-02-00-02 DOSZCZELNIACZ ZŁACZY KIEL.DN 175 06-02-00-02 DOSZCZELNIACZ ZŁACZY KIEL.DN 175 6 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
15 06-02-03-38 ZŁĄCZE STRAUB FI 219.1 06-02-03-38 ZŁĄCZE STRAUB FI 219.1 1 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
16 06-02-02-48 SYFON KAM. FI 150 SZKLIWIONY 06-02-02-48 SYFON KAM. FI 150 SZKLIWIONY 6 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
17 06-02-01-42 ŁĄCZNIK RUR UC DN 125 06-02-01-42 ŁĄCZNIK RUR UC DN 125 2 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
18 06-02-01-144 ŁĄCZNIK RUROWY DN 350 06-02-01-144 ŁĄCZNIK RUROWY DN 350 4 pc. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
19 06-02-02-117 RURA STALOWA 508X10 06-02-02-117 RURA STALOWA 508X10 24 m Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.
Rybaki 31/35
87-100, Toruń
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views: 961