Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DDD-WPO.69097.3.2020 wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 „Wsparcie dla szkolenia doradców” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w celu kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych studiów podyplomowych z zakresu nauk rolniczych dla doradców rolniczych.

Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 12-10-2020 10:09:00
Placing offers : 16-11-2020 11:00:00
Offers opening : 16-11-2020 12:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu przekazane do DUUE 08.10.2020.pdf pdf 168.43 2020-10-12 10:09:00 Proceeding
SIWZ_studia podyplomowe_przetwórstwo.pdf pdf 1708.81 2020-10-12 10:09:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamowienia.pdf pdf 586.15 2020-10-12 10:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Aneks 2.3 studia.pdf pdf 304.73 2020-10-12 10:09:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Umowa o przyznaniu pomocy 1z.pdf pdf 1581.44 2020-10-12 10:09:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wniosek o płatność.pdf pdf 721.04 2020-10-12 10:09:00 Proceeding
Materiał pomocniczy - załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 60.97 2020-10-12 10:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE 13.10.2020.pdf pdf 135.69 2020-10-13 09:22:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 590.74 2020-11-16 17:18:09 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania na PZ.pdf pdf 632.46 2020-12-16 15:26:59 Public message

Announcements

2020-12-16 15:26 Departament Działań Delegowanych Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1, 2, 3, i 4

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-11-16 17:18 Departament Działań Delegowanych Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-13 09:22 Departament Działań Delegowanych Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 13.10.2020 r.

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1328