Proceeding: ZP 07/20 Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie DOPOSAŻENIE ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO ORAZ PORADNI CHORÓB ZAKAŹNYCH

Milena Formejster
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 07-10-2020 13:00:00
Placing offers: 19-10-2020 09:00:00
Opening offers : 19-10-2020 09:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP 07-20 Załączniki nr 7-8 -9.doc doc 147.5 2020-10-07 13:08:55 Proceeding
ZP 07-20 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 188.17 2020-10-07 13:08:55 Proceeding
ZP 07-20 SIWZ.doc doc 165 2020-10-07 13:00:00 Proceeding
ZP 07-20 Załącznik nr 6.doc doc 128 2020-10-07 13:00:00 Proceeding
ZP 07-20 Załącznik nr 5.doc doc 75 2020-10-07 13:00:00 Proceeding
ZP 07-20 Załącznik nr 4.doc doc 33 2020-10-07 13:00:00 Proceeding
ZP 07-20 Załącznik nr 3.doc doc 38 2020-10-07 13:00:00 Proceeding
ZP 07-20 Załącznik nr 2.doc doc 40 2020-10-07 13:00:00 Proceeding
ZP 07-20 Załącznik nr 1.doc doc 428.5 2020-10-07 13:00:00 Proceeding
ZP 07-20 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 160.75 2020-10-19 13:36:28 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 64.92 2020-10-15 13:17:50 Public message
ZP 07-20 SIWZ - modyfikacja 15.10.2020 r..doc doc 166 2020-10-15 13:17:50 Public message
ZP 07-20 Wyjaśnienia do SIWZ.doc doc 136.5 2020-10-13 14:18:46 Public message
ZP 07-20 Wyjaśnienia do SIWZ.doc doc 137.5 2020-10-14 09:30:09 Public message
ZP 07-20 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 65.91 2020-10-09 11:37:34 Public message
ZP 07-20 SIWZ - modyfikacja.doc doc 167 2020-10-09 11:37:34 Public message
ZP 07-20 Załącznik nr 2 - modyfikacja.doc doc 40 2020-10-09 11:37:34 Public message
ZP 07-20 Załącznik nr 5 - modyfikacja.doc doc 80.5 2020-10-09 11:37:34 Public message
ZP 07-20 Załączniki nr 7-8 -9 - modyfikacja.doc doc 131.5 2020-10-09 11:37:34 Public message
ZP 07-20 SIWZ - modyfikacja.doc doc 166 2020-10-08 14:07:18 Public message
ZP 07-20 Załącznik nr 1 - modyfikacja.doc doc 437.5 2020-10-08 14:07:18 Public message

Announcements

2020-10-19 13:36 Milena Formejster ZP 07/20 Informacja z otwarcia ofert

ZP 07-20 INFORMACJA [...].pdf

2020-10-15 13:17 Milena Formejster ZP 07/20 Zmiana treści SIWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w związku z przedłużeniem terminu składania ofert na dzień 19.10.2020 r. godz. 9:00, otwarcie 19.10.2020 r. godz. 9:10.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

ZP 07-20 SIWZ - mody [...].doc

2020-10-14 09:30 Milena Formejster ZP 07/20 Wyjaśnienia do treści SIWZ

ZP 07-20 Wyjaśnienia [...].doc

2020-10-13 14:18 Milena Formejster ZP 07/20 Wyjaśnienia do treści SIWZ.

ZP 07-20 Wyjaśnienia [...].doc

2020-10-09 11:37 Milena Formejster ZP 07/20 Modyfikacja - SIWZ, Załącznik nr 2, Załącznik nr 5, Załącznik nr 9. W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.10.2020 r.
W związku z opublikowaną dnia 08.10.2020 r. modyfikacją, Zamawiający informuje, iż modyfikacji uległ Załącznik nr 1, a nie jak błędnie podano Załącznik nr 2.
Modyfikacje zaznaczono kolorem czerwonym.

ZP 07-20 OGŁOSZENIE [...].pdf

ZP 07-20 SIWZ - mody [...].doc

ZP 07-20 Załącznik n [...].doc

ZP 07-20 Załącznik n [...].doc

ZP 07-20 Załączniki [...].doc

2020-10-08 14:07 Milena Formejster ZP 07/20 Modyfikacja załącznika nr 2 i SIWZ

ZP 07-20 SIWZ - mody [...].doc

ZP 07-20 Załącznik n [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 652