Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-71/20 Świadczenie usług polegających na odbiorze, transporcie, odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów dla Specjalistycznego Szpitala im.E.Szczeklika w Tarnowie - AE/ZP-27-71/20

Deadlines:
Published : 06-10-2020 15:40:00
Placing offers : 21-10-2020 10:00:00
Offers opening : 21-10-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy

5/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy

6/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej  

7/ Załącznik Nr 5 - Oświadczenie WykonawcyAttachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 82.5 2020-10-06 15:40:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 610.13 2020-10-06 15:40:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 748.44 2020-10-06 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 34 2020-10-06 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 42.5 2020-10-06 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 57.5 2020-10-06 15:40:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.doc doc 43 2020-10-06 15:40:00 Proceeding
Zmiana treści SIWZ.PDF PDF 327.62 2020-10-09 11:59:29 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 197.48 2020-10-09 12:04:01 Public message
Zmiana treści SIWZ 2.PDF PDF 335.42 2020-10-13 12:28:00 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 197.48 2020-10-13 12:29:16 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3.pdf pdf 265.48 2020-10-14 13:18:36 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ.PDF PDF 4163.71 2020-10-14 13:10:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 387.94 2020-10-21 12:24:57 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PLATFORMA.PDF PDF 1009.14 2020-11-10 14:53:49 Public message

Announcements

2020-11-10 14:53 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-10-21 12:24 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-10-14 13:18 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 3

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-10-14 13:10 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ oraz zmiana treści SIWZ. UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 21.10.2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-10-13 12:29 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-10-13 12:28 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ. UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19-10-2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Zmiana treści SIWZ 2 [...].PDF

2020-10-09 12:04 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2020-10-09 11:59 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SIWZ.
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 16-10-2020r. - składanie ofert godz. 10:00, otwarcie ofert godz.11:00.

Zmiana treści SIWZ.P [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1213