Proceeding: SPZ.271.14.2020 WSPÓLNY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA: MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO I JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, POWIATU PIOTRKOWSKIEGO, A TAKŻE GMIN POWIATU: ALEKSANDRÓW, CZARNOCIN, GORZKOWICE, GRABICA, ŁĘKI SZLACHECKIE, MOSZCZENICA, RĘCZNO, ROZPRZA, SULEJÓW, WOLA KRZYSZTOPORSKA, WOLBÓRZ ORAZ WSZYSTKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, WCHODZĄCYCH W SKŁAD WW. GMIN NA PODSTAWIE ZAWARTEJ UMOWY O WSPÓLNYM PRZEPROWADZENIU PRZETARGU

Ewa Tymińska
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Posted : 05-10-2020 14:54:00
Placing offers: 06-11-2020 09:00:00
Opening offers : 06-11-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU_2020-OJS193-465870-pl.pdf pdf 214.32 2020-10-05 14:54:00 Proceeding
SIWZ.zip zip 1395.95 2020-10-05 14:54:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1 - energia elektryczna 2020_29.10.2020r.AK (1).pdf pdf 480.89 2020-10-29 15:13:22 Public message
Odpowiedzi na pytania nr 2.zip zip 404.8 2020-10-30 15:06:00 Public message
Odpowiedzi na pytania 2 - energia elektryczna 2020_03.11.2020r..pdf pdf 277.57 2020-11-03 15:28:08 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 101.2 2020-11-06 11:47:10 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 256.74 2020-11-18 15:32:30 Public message

Announcements

2020-11-18 15:32 Ewa Tymińska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-11-06 11:47 Joanna Dyguda Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2020-11-03 15:28 Joanna Dyguda Odpowiedzi na pytania wykonawców.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-10-30 15:06 Ewa Tymińska Odpowiedzi na pytania 2.
Zmiana treści Istotnych postanowień umowy.
Zmiana załącznika nr 10 do SIWZ.

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2020-10-29 15:13 Joanna Dyguda Odpowiedzi na pytania wykonawcy

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 619