Proceeding: DP/371/120/20 Obsługę i konserwację w zakresie stacji transformatorowych i rozdzielni, central wentylacji i klimatyzacji, urządzeń i dźwigów, sprzętu i systemów ppoż., systemów sygnalizacji ppoż., kotłowni i węzłów cieplnych, przewodów kominowych oraz instalacji telefonicznych

Krystyna Obecna
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 30-09-2020 10:23:00
Placing offers: 02-11-2020 11:30:00
Opening offers : 02-11-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.pdf pdf 228.32 2020-09-30 10:23:00 Proceeding
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia DP-371-120-20.doc doc 815.5 2020-09-30 10:23:00 Proceeding
formularz oferty zał. nr 1.doc doc 99.5 2020-09-30 10:23:00 Proceeding
wykaz urządzeń i sprzętu ppoż. podlegającej konserwacji.xlsx xlsx 125.61 2020-09-30 10:23:00 Proceeding
wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do części 2.doc doc 670.5 2020-09-30 10:23:00 Proceeding
Wykaz osób - załącznik do siwz.doc doc 36 2020-09-30 10:23:00 Proceeding
oświadczenie o rodo.doc doc 34 2020-09-30 10:23:00 Proceeding
oświadczenie o grupie kapitałowej załącznik do siwz.doc doc 30 2020-09-30 10:23:00 Proceeding
espd-request (1).zip zip 78.81 2020-09-30 10:59:26 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 77.46 2020-09-30 10:59:31 Proceeding
modyfikacja siwz z dnia 02.10.2020r..pdf pdf 309.29 2020-10-02 13:33:28 Public message
informacja o zabraniu z wykonawcami 13.10.2020r..pdf pdf 96.19 2020-10-13 08:33:05 Public message
Schematy stacji US załączni do odpowiedzi z dnia 22.10.2020r..pdf pdf 310.36 2020-10-22 11:58:17 Public message
pytania wraz z odpowiedziami do siwz z dnia 22.10.2020r DP-371-120-20.pdf pdf 435.55 2020-10-22 11:58:17 Public message
informacja o modyfikacji siwz z dnia 27.10.2020r.pdf pdf 392.22 2020-10-27 08:46:46 Public message
informacja z otwarcia ofert DP-371-120-20 (1).pdf pdf 428.4 2020-11-02 14:35:16 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 2,3,5, 7,8, DP-371-120-20.pdf pdf 409.01 2020-11-03 10:05:58 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 DP-371-120-20.pdf pdf 337.37 2020-11-03 11:19:16 Public message
informacjao wyborze najkorzystniejszej oferty część 4 DP-371-120-20.pdf pdf 336.02 2020-11-09 13:26:14 Public message

Announcements

2020-11-09 13:26 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4

informacjao wyborze [...].pdf

2020-11-04 13:09 Krystyna Obecna informacja o unieważnieniu postępowania w części 6
2020-11-03 11:19 Krystyna Obecna informacja o unieważnieniu postępowania w części 1

informacja o unieważ [...].pdf

2020-11-03 10:05 Krystyna Obecna informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 2,3,5,7 i 8

informacja o unieważ [...].pdf

2020-11-02 14:35 Krystyna Obecna informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-02 11:13 Krystyna Obecna Zapraszam na otwarcie ofert, które odbędzie się o godz. 12.00 na platformie ZOOM

https://us04web.zoom.us/j/7226120456?pwd=WEZCSmw3SlIvSXFGWmpMWFFkblJzQT09

Meeting ID: 722 6120 4526
Passcode: 4MQRzJ

2020-10-27 08:46 Krystyna Obecna informacja o modyfikacji siwz w części 1

informacja o modyfik [...].pdf

2020-10-22 11:58 Krystyna Obecna pytania do siwz wraz z odpowiedzią i i zmianą z dnia 22.10.2020r.

Schematy stacji US z [...].pdf

pytania wraz z odpow [...].pdf

2020-10-13 08:33 Krystyna Obecna informacja o zebraniu z wykonawcami dla części 1 - obsługa i konserwacja stacji transformatorowych i rozdzielni elektrycznych i agregatów prądotwórczych

informacja o zabrani [...].pdf

2020-10-02 13:33 Krystyna Obecna modyfikacja siwz z dnia 02.10.2020r.

modyfikacja siwz z d [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 730