Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGK/ZAP/11/2020 Wykonanie zabudowy istniejącego magazynu osadu - obiekt nr 15 na terenie oczyszczalni ścieków w Jurczycach

Deadlines:
Published : 30-09-2020 12:17:00
Placing offers : 05-10-2020 11:00:00
Offers opening : 05-10-2020 11:05:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich informuje o postępowaniu wszystkich wykonawców do składania ofert. Postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

- terminu realizacji: od dnia podpisania umowy - do dnia 11.12.2020r.

W polu kryteria i warunki formalne w poz. 1 należy załączyć:

a) skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty - załącznika nr 1

W polu kryteria i warunki formalne w poz. 3 należy załączyć wymagane dokumenty.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz oferty (2).docx docx 15.38 2020-09-30 12:17:00 Proceeding
rys.pogladowy1.pdf pdf 156.4 2020-09-30 12:17:00 Proceeding
rys.pogladowy2 .pdf pdf 132.79 2020-09-30 12:17:00 Proceeding
ryspogladowy3.pdf pdf 210.55 2020-09-30 12:17:00 Proceeding
opis.pdf pdf 150.71 2020-09-30 12:17:00 Proceeding
zapytanie of.pdf pdf 1211.53 2020-09-30 12:23:37 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 40.98 2020-10-05 11:23:45 Public message
wybor oferty.pdf pdf 86.06 2020-10-08 14:16:48 Public message

Announcements

2020-10-08 14:16 Marcin Trzebski Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

wybor oferty.pdf

2020-10-05 11:23 Marcin Trzebski Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie zabudowy istniejącej wiaty magazynu osadu - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6077 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin wykonania - termin wykonania do dnia 11.12.2020r., proszę potwierdzić (0)
3 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub dokument z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - proszę załączyć do oferty Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 678