Proceeding: Przegląd konserwacyjny central wentylacyjnych zainstalowanych w obiekcie KWP Opole przy ul. Korfantego 2.

Ewa Blania
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Department: Wydział zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 23-09-2020 11:53:00
Placing offers: 29-09-2020 09:00:00
Opening offers : 29-09-2020 09:05:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przeglądów konserwacyjnych central wentylacyjnych zainstalowanych w obiekcie KWP Opole przy ul. Korfantego 2.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w "Opisie przedmiotu zamówienia", stanowiącego załącznik do postępowania.

Dodatkowych informacji udziela: Ewa Blania, Adam Siomka: 77 4222521.

Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie i przesłanie zlecenia wykonania usługi.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 57 2020-09-23 11:53:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd konserwacyjny central wentylacyjnych zainstalowanych w obiekcie KWP Opole przy ul. Korfantego 2. w załączniku "Opis przedmiotu zamówienia" 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5772 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od daty dostarczenia faktury. Proszę potwierdzić (0)
3 Koszty dojazdu - Po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić. (0)
4 Termin wykonania usługi - Usługę należy wykonać w terminie 02-13.11.2020. Proszę potwierdzić. (0)
5 Opis przedmiotu zamówienia - Akceptacja zapisów i wymagań określonych w OPZ. Proszę potwierdzić. (0)
6 Aspekt społeczny - Należy potwierdzić, że osoba/y uczestnicząca/e w realizacji zamówienia jest/są zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę. Jeżeli wykonawcą jest osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą należy to zaznaczyć w opisie. (0)
7 Świadectwo kwalifikacyjne - Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi i konserwacji na stanowisku Eksploatacji Grupa 2 w zakresie obsługi i konserwacji dla osób wykonujących pracę. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 143