Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZWiK.271.5.2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jesionowej, Stromej i ks. A. Janusza w Zebrzydowicach

GZWiK Zebrzydowice
Gmina Zebrzydowice Department: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach
Deadlines:
Published : 21-09-2020 13:46:00
Placing offers : 08-10-2020 09:45:00
Offers opening : 08-10-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_zalacznik2_przedmiar.pdf pdf 278.46 2020-09-21 13:46:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 545.63 2020-09-21 13:46:00 Proceeding
SIWZ_zalacznik1_dokumentacja_techniczna_i_ST.zip zip 172308.91 2020-09-21 13:46:00 Proceeding
Odpowiedzi_na_zapytania_28_09_20_skan.pdf pdf 757.59 2020-09-28 12:05:13 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_28_09_20.pdf pdf 130.04 2020-09-28 12:05:13 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_29_09_20_skan.pdf pdf 451.07 2020-09-29 13:11:13 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_29_09_20.pdf pdf 121.41 2020-09-29 13:11:13 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_01_10_2020.pdf pdf 119.54 2020-10-01 10:00:04 Public message
Odpowiedzi_na_zapytania_01_10_20_skan.pdf pdf 282.08 2020-10-01 10:00:04 Public message
Protokol_z_otwarcia_ofert_08_10_2020_skan.pdf pdf 816.3 2020-10-08 13:16:04 Public message
Protokol_z_otwarcia_ofert_08_10_2020.docx docx 22.41 2020-10-08 13:16:04 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_27_10_2020_skan.pdf pdf 787.04 2020-10-27 13:31:09 Public message
Ogloszenie_o_wyborze_oferty_27_10_2020.docx docx 21.67 2020-10-27 13:31:09 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 03.11.2020.pdf pdf 103.61 2020-11-04 10:05:39 Public message

Announcements

2020-11-04 10:05 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-10-27 13:31 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu ogłoszenie o wyborze oferty.

Ogloszenie_o_wyborze [...].pdf

Ogloszenie_o_wyborze [...].docx

2020-10-08 13:16 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu protokół z otwarcia ofert.

Protokol_z_otwarcia_ [...].pdf

Protokol_z_otwarcia_ [...].docx

2020-10-01 10:00 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedzi na kolejne pytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2020-09-29 13:11 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedzi na kolejne zapytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

2020-09-28 12:05 GZWiK Zebrzydowice Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedzi na zapytania.

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Odpowiedzi_na_zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1706