Proceeding: IN.271.4.13.2020 Wykonanie jezdni o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Słupia, Wielkawieś oraz Witobel na terenie Gminy Stęszew, z materiału Wykonawcy.

Marek Pięta
Urząd Miejski Gminy Stęszew Department: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Stęszewie
Deadlines:
Posted : 21-09-2020 09:02:00
Placing offers: 29-09-2020 09:00:00
Opening offers : 29-09-2020 09:05:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

W imieniu Gminy Stęszew informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na wykonanie jezdni o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Słupia, Wielkawieś oraz Witobel na terenie Gminy Stęszew, z materiału Wykonawcy.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: 30.10.2020 r. 

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 61 8 19-71-41

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Wzór kosztorysu ofertowego remont jezdni tłuczniem.pdf pdf 47.46 2020-09-21 09:02:00 Ordered object
Plan_poglądowy_Słupia-Zemsko.pdf pdf 887.54 2020-09-21 09:02:00 Ordered object
Plan_poglądowy_Witobel_Graniczna.pdf pdf 389.48 2020-09-21 09:02:00 Ordered object
Plan_poglądowy_Wielkawieś.pdf pdf 819.81 2020-09-21 09:02:00 Ordered object
projekt umowy.doc doc 123 2020-09-21 09:02:00 Criterium
Wzór kosztorysu ofertowego remont jezdni tłuczniem.pdf pdf 47.46 2020-09-21 09:02:00 Criterium
Plan_poglądowy_Słupia-Zemsko.pdf pdf 887.54 2020-09-21 09:02:00 Criterium
Plan_poglądowy_Witobel_Graniczna.pdf pdf 389.48 2020-09-21 09:02:00 Criterium
Plan_poglądowy_Wielkawieś.pdf pdf 819.81 2020-09-21 09:02:00 Criterium
Oświadczenie o zaleganiu, niezaleganiu w podatkach.pdf pdf 131.18 2020-09-21 09:02:00 Criterium
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 328.21 2020-10-01 07:11:36 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 264.72 2020-09-30 09:14:32 Public message

Announcements

2020-10-01 07:11 Marek Pięta Zawiadomienie o wyborze oferty w załączeniu.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-09-30 09:14 Marek Pięta Informacja z sesji otwarcia ofert w załączeniu.

Informacja z sesji o [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie jezdni Wykonanie jezdni o nawierzchni tłuczniowej w miejscowościach Słupia, Wielkawieś oraz Witobel na terenie Gminy Stęszew, wg załączonego wzoru kosztorysu ofertowego oraz planów poglądowych.

Plan_poglądowy_Słupi [...].pdf

Plan_poglądowy_Witob [...].pdf

Plan_poglądowy_Wielk [...].pdf

Wzór kosztorysu ofer [...].pdf

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5772 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy oraz materialów - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 12 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Przedmiar/kosztorys - Proszę o wypełnienie i załączenie kosztorysu wg załączonego wzoru kosztorysu ofertowego oraz planów poglądowych. (Buyer requires the attachment of a file)

Wzór kosztorysu ofer [...].pdf

Plan_poglądowy_Słupi [...].pdf

Plan_poglądowy_Witob [...].pdf

Plan_poglądowy_Wielk [...].pdf

(0)
6 Oświadczenie o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach - Proszę załączyć wypełniony i podpisany skan oświadczenia o zaleganiu/ niezaleganiu w podatkach na rzecz Gminy Stęszew (Buyer requires the attachment of a file)

Oświadczenie o zaleg [...].pdf

(0)
7 Projekt umowy - Zapoznałem/am się z projektem umowy i akceptuję go. Proszę potwierdzić.

projekt umowy.doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 209