Proceeding: Pieczątki, stemple, gumki, wkłady tuszujace dla potrzeb KWP w Bydgoszczy i innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego

Deadlines:
Posted : 18-09-2020 15:13:00
Placing offers: 25-09-2020 12:00:00
Opening offers : 25-09-2020 12:00:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zapraszamy Państwa do złożenia ofert.

W załącznikach znajduje się dokumentacja związana z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02 bądź na e-mail: cwk@platformazakupowa.pl, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Składając ofertę potwierdzasz regulamin obowiązujący wykonawców realizujących na potrzeby KWP w Bydgoszczy zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby zamawiającego

Termin realizacji zamówienia: okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zamawiający nie dopuszcza oferowania produktów zamiennych, równoważnych.

Wszystkie zaoferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, nie mogą posiadać oznak użytkowania.

Kryterium oceny - 100% cena.

Wykonawca winien traktować zamówienie jako całość (wartość oferty stanowi suma pozycji)

Proszę o wpisanie na fakturze nr PKWiU

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku kiedy oferta Wykonawcy przewyższa środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia oraz jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
KWP Bydgoszcz regulamin.docx docx 14.17 2020-09-18 15:13:00 Proceeding
Protokoły odbioru.docx docx 17.21 2020-09-18 15:13:00 Ordered object
formularz ofertowy-pieczątki.xlsx xlsx 14 2020-09-18 15:13:00 Ordered object
projekt umowy.pdf pdf 243.67 2020-09-18 15:13:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Pieczątki, stemple, gumki, wkłady tuszujace dla potrzeb KWP w Bydgoszczy i innych jednostek woj. kujawsko-pomorskiego W załączeniu umowa, formularz ofertowy, protokół odbioru przedmiotu zamówienia oraz protokół odbioru ilościowo i jakościowego przedmiotu zamówienia

Protokoły odbioru.do [...].docx

formularz ofertowy-p [...].xlsx

projekt umowy.pdf

1 set INNY wskazany w warunkach postępowania
j.w.
j.w., j.w.
(0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 162