Proceeding: PP/87/2020 Modernizacja węzła cieplnego c.o. i c.w. I i II strefa w budynku mieszkalnym przy ul. Grabowej 7 w Bydgoszczy

Deadlines:
Posted : 16-09-2020 13:26:00
Placing offers: 01-10-2020 13:00:00
Opening offers : 02-10-2020 10:00:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

KPEC Sp.z o.o. zaprasza Wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym dla zadania:

Modernizacja  węzła cieplnego c.o. i c.w. I i II strefa w budynku mieszkalnym przy ul. Grabowej 7 w Bydgoszczy

Szczegółowy opis przedmiotu oraz pozostałe dokumenty przetargowe znajdują się w Załącznikach do postępowania.


Kryterium wyboru oferty jest cena.

Ofertę można złożyć poprzez platformę lub w wersji pisemnej do dnia 01.10.2020 r. do godz. 13:00.

Adres dostarczenia oferty w wersji pisemnej: ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz z dopiskiem: 

Modernizacja  węzła cieplnego c.o. i c.w. I i II strefa w budynku mieszkalnym przy ul. Grabowej 7 w Bydgoszczy

Oferty złożone lub dostarczone do siedziby Zamawiającego po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

Prosimy o złożenie oferty z wykorzystaniem "Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza oferty".


Zastrzegamy, że postępowanie nie musi zakończyć się wyborem wykonawcy.


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub wysyłając wiadomość na adres: zamowienia.publiczne@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest przekazanie informacji o wyborze oferty Wykonawcy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
GRABOWA 7 - technologia c.o. i c.w..pdf pdf 5084.28 2020-09-16 13:26:00 Proceeding
GRABOWA 7 - elektryka.pdf pdf 3468.5 2020-09-16 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Formularza oferty - Karta gwarancji.doc doc 40 2020-09-16 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Formularza oferty - Wykaz osób.docx docx 18.33 2020-09-16 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Formularza oferty - Informacja na temat wiedzy i doświadczenia.docx docx 16.46 2020-09-16 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 40 2020-09-16 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Formularza oferty - Oświadczenie.doc doc 30.5 2020-09-16 13:26:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy.pdf pdf 286.2 2020-09-16 13:26:00 Proceeding
2020-09-16 SIWZ KC węzeł modernizacja - montaż i podłączenie.pdf pdf 273.55 2020-09-16 13:26:00 Proceeding
2020-10-06 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 119.29 2020-10-06 14:10:11 Public message

Announcements

2020-10-06 14:10 Agata Budzyńska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku:

2020-10-06 Zawiadomi [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Modernizacja węzła cieplnego c.o. i c.w. I i II strefa w budynku mieszkalnym przy ul. Grabowej 7 w Bydgoszczy Oferta Wykonawcy wg wzoru z Załącznika nr 1 do SIWZ - Formularza oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wiedza i doświadczenie - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Informacji na temat wiedzy i doświadczenia (wraz z poświadczeniami dla podmiotów innych niż Zamawiający) (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia - Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego Oświadczenia oraz Wykazu osób (Buyer requires the attachment of a file) (0)
4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Wykonawca winien załączyć polisę OC wraz z dowodem jej opłacenia (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 238