Proceeding: Mikrofon pulpitowy MONACOR DMG-600

Robert Rogowski
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 15-09-2020 13:38:00
Placing offers: 16-09-2020 11:30:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Warunki realizacji:

Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Termin realizacji - do 7 dni od dnia zamówienia

Dostawa - na koszt Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:

a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,

b) są fabrycznie nowe.

2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.

3. Zamawiający zastrzega sobie:

a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;

b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;

c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej,

d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.

3. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

Miejsce dostawy towaru: POLREGIO sp. z o.o., Zachodniopomorski Zakład, Magazyn Zakładu ul. Białowieska 23, 71-010 Szczecin

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Robert Rogowski tel . 695-320-610

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 679 19 00 lub e-mail: cwk@opennexus.com

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
mikrofon DMG-600.jpg jpg 10.72 2020-09-15 13:38:00 Ordered object
dmg-600-karta-produktowa-www-1.pdf pdf 137 2020-09-15 13:38:04 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Mikrofon pulpitowy MONACOR DMG-600 Mikrofon dynamiczny na gęsiej szyi, 565mm

dmg-600-karta-produk [...].pdf

mikrofon DMG-600.jpg

5 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji zamówienia - do 7 dni, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 87