Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-30/2020 Dostawa sprzętu serwerowego i oprogramowania

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-09-2020 12:27:00
Placing offers : 03-11-2020 12:00:00
Offers opening : 03-11-2020 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Link, pod którym odbędzie się otwarcie ofert:

https://zoom.us/j/97928043695?pwd=a3Nua0gyaTZBYzhycDVZUjZSYW0wUT09

Meeting ID: 979 2804 3695
Passcode: 0VK6ax

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
06. Załącznik nr 4 do siwz - Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 666.16 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
07. Załącznik nr 5 do siwz - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf pdf 145.77 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
08. Formularz ofertowy.docx docx 132.19 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
01. 2020-OJS179-431678-pl.pdf pdf 153.84 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 934.56 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 405.72 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 446.17 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do siwz - wzór umowy.pdf pdf 770.71 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
10. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 137 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
09a. espd-request.xml xml 122.84 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
09b. espd-request.pdf pdf 78.63 2020-09-15 12:27:00 Proceeding
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE.pdf pdf 69.9 2020-10-14 13:39:47 Public message
12. Modyfikacja siwz.pdf pdf 242.22 2020-10-14 15:01:24 Public message
16. 2020-OJS203-493492-pl.pdf pdf 65.51 2020-10-19 09:25:50 Public message
13. Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 940.9 2020-10-16 12:50:21 Public message
14. Modyfikacja siwz 2.pdf pdf 1440.95 2020-10-16 12:51:02 Public message
15. Formularz ofertowy ZMIENIONY.docx docx 132.22 2020-10-16 12:51:33 Public message
17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 67.82 2020-10-21 14:53:08 Public message
18. Modyfikacja siwz 3.pdf pdf 372.36 2020-10-21 15:29:07 Public message
19. Druk zestawienia ofert DZP-262-30.2020.pdf pdf 650.98 2020-11-03 12:26:26 Public message
20. Rozstrzygnięcie, cz. 2.pdf pdf 347.66 2020-11-18 13:12:46 Public message
21. Rozstrzygnięcie, cz. 1.pdf pdf 365.45 2020-11-25 13:26:04 Public message

Announcements

2020-11-25 13:26 Zamówienia Publiczne 21. Rozstrzygnięcie, cz. 1

21. Rozstrzygnięcie, [...].pdf

2020-11-18 13:12 Zamówienia Publiczne 20. Rozstrzygnięcie, cz. 2

20. Rozstrzygnięcie, [...].pdf

2020-11-03 12:26 Zamówienia Publiczne 19. Druk zestawienia ofert DZP-262-30.2020

19. Druk zestawienia [...].pdf

2020-10-28 18:38 Zamówienia Publiczne Link, pod którym odbędzie się otwarcie ofert:
https://zoom.us/j/97928043695?pwd=a3Nua0gyaTZBYzhycDVZUjZSYW0wUT09

Meeting ID: 979 2804 3695
Passcode: 0VK6ax
2020-10-23 13:07 Zamówienia Publiczne The message was withdrawn by the Buyer.
2020-10-21 15:29 Zamówienia Publiczne 18. Modyfikacja siwz 3

18. Modyfikacja siwz [...].pdf

2020-10-21 14:53 Zamówienia Publiczne 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

17. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

2020-10-19 09:25 Zamówienia Publiczne 16. 2020-OJS203-493492-pl

16. 2020-OJS203-4934 [...].pdf

2020-10-16 12:51 Zamówienia Publiczne 15. Formularz ofertowy ZMIENIONY

15. Formularz oferto [...].docx

2020-10-16 12:51 Zamówienia Publiczne 14. Modyfikacja siwz 2

14. Modyfikacja siwz [...].pdf

2020-10-16 12:50 Zamówienia Publiczne 13. Odpowiedzi na pytania

13. Odpowiedzi na py [...].pdf

2020-10-14 15:01 Zamówienia Publiczne 12. Modyfikacja siwz

12. Modyfikacja siwz [...].pdf

2020-10-14 13:39 Zamówienia Publiczne 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UE

11. Ogłoszenie o zmi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1305