Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.6.20 Doposażenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy w sprzęt i aparaturę medyczną.

Deadlines:
Published : 15-09-2020 12:32:00
Placing offers : 29-09-2020 11:00:00
Offers opening : 29-09-2020 11:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
251.6.20_Załącznik nr 1A - Formularz parametrów technicznych.xls xls 120 2020-09-15 12:32:00 Proceeding
SZP.251.6.20_SIWZ.doc doc 363.5 2020-09-15 12:32:00 Proceeding
SZP.251.6.20_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.43 2020-09-15 12:32:00 Proceeding
251.6.20_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.21 2020-09-21 14:54:48 Public message
251.6.20_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 261.5 2020-09-22 09:59:06 Public message
251.6.20_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf pdf 198.4 2020-09-22 13:28:36 Public message
SZP.251.6.20_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 31 2020-09-29 13:10:11 Public message
SZP.251.6.20_Wynik publiczny.doc doc 229 2020-10-07 09:58:37 Public message

Announcements

2020-10-07 09:58 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam wynik postępowania na doposażenie Zespołu opieki Zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną, sprawa nr SZP.251.6.20.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56 668 91 20

SZP.251.6.20_Wynik p [...].doc

2020-09-29 13:10 Katarzyna Szczepańska Szanowni Państwo w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert. Z poważaniem Katarzyna Szczepańska

SZP.251.6.20_Informa [...].xls

2020-09-22 13:28 Joanna Błażej Szanowni Państwo W załączeniu przesyłam "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2". UWAGA: NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT TO 29 WRZEŚNIA 2020R. O GODZ:11:05. Z poważaniem Marcin Rzepecki Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223 Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 0 56 668 91 20 Fax do sekretariatu: 56 66 89 101 zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.6.20_ogłoszenie [...].pdf

2020-09-22 09:59 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pytania i odpowiedzi dotyczące przedmiotowego postępowania.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

251.6.20_Pytania i o [...].doc

2020-09-21 14:54 Joanna Błażej Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia".
UWAGA: NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT TO 28 WRZEŚNIA 2020R. O GODZ:11:05

Z poważaniem
Marcin Rzepecki
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
NIP: 8741484403, REGON: 000302327, KRS: 0000005223
Sekcja Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 0 56 668 91 20
Fax do sekretariatu: 56 66 89 101
zamowienia.publiczne@zozbrodnica.pl

251.6.20_ogłoszenie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1149