Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 585149-N-2020 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Rafał Halski
Powiat Oleski Department: Wydział Programów Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 15-09-2020 10:05:00
Placing offers : 29-09-2020 10:00:00
Offers opening : 29-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Zespół Szkół w Gorzowie Śląskim

ul. Byczyńska 9

46-310 Gorzów Śląski

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 105.3 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
PassMark - CPU Benchmarks - List of Benchmarked CPUs.pdf pdf 1858.22 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 415.53 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia-Zadanie nr 1.pdf pdf 195.19 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia-Zadanie nr 2.pdf pdf 194.57 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2-Opis przedmiotu zamówienia-Zadanie nr 3.pdf pdf 174.8 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2-Opis przedmiotu zamówienia-Zadanie nr 4.pdf pdf 147.83 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2-Opis przedmiotu zamówienia-Zadanie nr 5.pdf pdf 157.74 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia-Zadanie nr 6.pdf pdf 158.85 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 2-Opis przedmiotu zamówienia-Zadanie nr 7.pdf pdf 159.09 2020-09-15 10:05:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 742.5 2020-09-15 10:05:00 Criterion
Załącznik nr 1a - Formularz rzeczowo-cenowy.xlsx xlsx 758.92 2020-09-15 10:05:00 Criterion
Załącznik nr 3.docx docx 741.89 2020-09-15 10:05:00 Criterion
Załącznik nr 4.docx docx 739.43 2020-09-15 10:05:00 Criterion
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 66.29 2020-09-21 07:02:00 Public message
Wyjaśnienia 2.pdf pdf 287.95 2020-09-25 07:52:17 Public message
Opis Przedmiotu Zamówienia-Zadanie nr 1-AKTUALIZACJA.pdf pdf 193.74 2020-09-23 07:52:06 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 302.74 2020-09-23 07:52:06 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 167.5 2020-09-29 12:25:22 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 173.93 2020-10-06 10:18:54 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 107.27 2020-10-22 11:13:12 Public message

Announcements

2020-10-22 11:13 Rafał Halski Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-10-06 10:18 Rafał Halski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-09-29 12:25 Rafał Halski Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-25 07:52 Rafał Halski Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Wyjaśnienia 2.pdf

2020-09-23 07:52 Rafał Halski Wyjaśnienia do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamó [...].pdf

Wyjaśnienia.pdf

2020-09-21 07:02 Rafał Halski Zmiana terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Załącznik nr 1a - Fo [...].xlsx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 747