Proceeding: Zapytanie o cenę na dostawę Niwelator optyczny Leica NA 332 ZESTAW statyw + łata- Zapytanie poniżej progu - 63/FZ/2020.

Deadlines:
Posted : 15-09-2020 08:41:00
Placing offers: 22-09-2020 10:00:00
Opening offers : 22-09-2020 10:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Dział Zakupów i Gospodarki Materiałowej Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bydgoszczy, działając na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w trybie Zapytania o cenę, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę Niwelatora optycznego Leica NA 332 ZESTAW statyw + łata   .

1. Podana oferta musi spełniać parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

 2. Podana przez Wykonawcę cena netto za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie dodatkowe koszty realizacji zamówienia, tzn, że Zamawiający nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.

3. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu /przesyłki leżą po stronie Wykonawcy.

4. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

 6. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta. 

9. Realizacja dostawy w oparciu o zamówienie do 02.10.2020 r.

10. Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu.

11. Ofertę można złożyć poprzez platformę do dnia 22.09.2020 r. do godz.10:00.

12. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Wykonawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

Ponadto informujemy, że Wykonawca, który złoży ofertę za pośrednictwem platformy Open Nexus zostanie zaproszony do przyszłych postępowań na podobny asortyment. 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub Pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@kpec.bydgoszcz.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Wynik postępowania.pdf pdf 152.62 2020-09-28 09:14:21 Public message

Announcements

2020-09-28 09:14 Krzysztof Lewicki W dniu 28.09.2020r opublikowano wynik postępowania w załączniku.

Wynik postępowania.p [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Niwelator optyczny Leica NA 332 ZESTAW statyw + łata • Kufer transportowy • Łata teleskopowa 5m z pokrowcem • Libella • Statyw aluminiowy • Instrukcja obsługi w języklu polskim (płyta CD) • certyfikat zgodności z normą ISO 9001 • Klucz imbusowy • Igła rektyfikacyjna • Świadectwo instrumentu Protect by Leica Geosystems 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić. (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
4 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań - Karty katalogowe, Deklaracje zgodności. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
5 Okres gwarancji - Wymagany okres min 24 miesięcy. (0)
6 Termin dostawy - Proszę potwiedzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 191