Proceeding: Zestawy do izolacji DNA oraz polimer do elektroforezy kapilarnej

Deadlines:
Posted : 14-09-2020 13:00:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

1. Termin realizacji naprawy: 10 dni roboczych

2. Termin ważności oferty: 30 dni

3. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

4. Koszty związane z wniesieniem asortymentu o dużych gabarytach  oraz ich montażem leżą po stronie wykonawcy.

5. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dni dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres.

6. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/.

7. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.

8. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy,  I gatunku, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.

9. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.

10. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia.

11. Towar kupowany dla instytucji – wymagana gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia zakupu z zastrzeżeniem, że jeżeli okres gwarancji udzielonej przez producenta danego produktu jest dłuższy, to obowiązuje dłuższy okres gwarancji.

12. Towar musi posiadać termin ważności min. 24 miesiące od dnia zakupu przez Zamawiającego (dot. artykułów, które występują z okresem ważności).

13. Kryterium oceny najniższa cena oraz termin dostawy.

14. Dostawca który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu.

15. Dostawy odbywają się w godzinach od 8:30 – 15:30.

16. Rozeznanie orientacyjne, przy dostępności, możliwe zamówienie większych ilości.

W razie pytań proszę o kontakt:

Wojciech Szymański

tel. 42 665 32 55 lub  606 214 582 w godz. 8:30 do 15:30

e-mail.: wojciech.szymanski1@ld.policja.gov.pl

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
RODO.pdf pdf 269.77 2020-09-14 13:00:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 PrepFiler Express BTA™ Forensic DNA Extraction Kit nr kat. 4441351 PrepFiler Express BTA™ Forensic DNA Extraction Kit nr kat. 4441351. 12 pkg. - (0)
2 POP-4™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers nr kat. 4393715 POP-4™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers nr kat. 4393715, opak. 384 reakcje. 5 pkg. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Polityka RODO - Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zapisy klauzuli informacyjnej.

RODO.pdf

(0)
5 Termin dostawy - 10 dni roboczych (0)
Unlock the form

The number of page views - 70