Proceeding: ZP/PN/13/2020 Przetarg nieograniczony (poniżej 214 000 euro) na "Utrzymanie w stałej sprawności technicznej pompowni wód deszczowych"

Deadlines:
Published : 11-09-2020 13:21:00
Placing offers: 24-09-2020 11:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono: ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

 Dla ofert składanych w niniejszym postępowaniu zastrzeżona jest wyłącznie forma pisemna. 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie i na zasadach opisanych w SIWZ.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 155.35 2020-09-11 13:21:00 Proceeding
SIWZ_ZP_PN_13_2020-sig.pdf pdf 561.84 2020-09-11 13:21:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 803.58 2020-09-11 13:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert ZP_PN_13_2020-sig.pdf pdf 429.91 2020-09-24 12:27:46 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig.pdf pdf 388.98 2020-10-05 11:57:51 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 288.98 2020-11-06 11:17:30 Public message

Announcements

2020-11-06 11:17 Sylwia Marciniak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-10-05 11:57 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-09-24 12:27 Sylwia Marciniak INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-23 13:35 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, nie będzie możliwe uczestnictwo w otwarciu ofert w siedzibie Spółki. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się wyłącznie online w czasie rzeczywistym.
Link do transmisji:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFkZDhlZmMtNDBjMi00NWNjLTk1MTYtZTE5NmUxOWEwNzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc88a70a-cd5a-48a7-a35b-9b6612729dda%22%2c%22Oid%22%3a%22efec3da7-743c-4c55-b993-6dd724bbb7f0%22%7d
2020-09-23 10:28 Sylwia Marciniak Link do transmisji online z otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzFkZDhlZmMtNDBjMi00NWNjLTk1MTYtZTE5NmUxOWEwNzg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cc88a70a-cd5a-48a7-a35b-9b6612729dda%22%2c%22Oid%22%3a%22efec3da7-743c-4c55-b993-6dd724bbb7f0%22%7d
2020-09-21 10:59 Sylwia Marciniak Informacja o wizji lokalnej

W odpowiedzi na wniosek Wykonawców Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 22.09.2020r. godz. 13:00.
Miejsce spotkania: budynek techniczny szpitala ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław.
Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w wizji lokalnej proszę kierować za pośrednictwem platformy poprzez przycisk „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”

The number of page views: 490