Proceeding: Sznur termoizolacyjny

Piotr Pietruszczak
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Department: Biuro Zarządu
Deadlines:
Posted : 11-09-2020 12:16:00
Placing offers: 16-09-2020 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców.

Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postępowaniu

będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań.

W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00.


Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami.

Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca

przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie

gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy,

iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków.


Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna.

W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie,

dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.

Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości

wraz z załącznikami.Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sznur termoizolacyjny fi 40mm miękki okrągły 200 kg - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 45 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 85