Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZP-262-29/2020 Dostawa sprzętu sieciowego i oprogramowania

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 11-09-2020 10:40:00
Placing offers : 13-10-2020 12:00:00
Offers opening : 13-10-2020 12:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
07. Załącznik nr 5 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 363.8 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
08. Załącznik nr 6 do siwz - wzór umowy.pdf pdf 815.39 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
09. Załącznik nr 7 do siwz - Regulamin platformazakupowa.pl.pdf pdf 666.16 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
10. Załącznik nr 8 do siwz - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO.pdf pdf 145.77 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
01. 2020-OJS177-425413-pl.pdf pdf 209.54 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
02. SIWZ.pdf pdf 1038.47 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
03. Załącznik nr 1 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu i oprogramowania.pdf pdf 607.35 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
04. Załącznik nr 2 do siwz - Opis parametrów zamawianego oprogramowania.pdf pdf 397.38 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
05. Załącznik nr 3 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 400.61 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
06. Załącznik nr 4 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu.pdf pdf 673.49 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
12. Formularz ofertowy.docx docx 705.13 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
13a. espd-request.xml xml 122.81 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
13b. espd-request.pdf pdf 78.64 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
14. Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 686.5 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
15. Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc doc 678.5 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
11. Załącznik nr 9 do siwz - PassMark Software - CPU Benchmarks - Multiple CPU Systems.pdf pdf 396.14 2020-09-11 10:40:00 Proceeding
16. Zmiana ogłoszenia 2020-OJS179-432076-pl.pdf pdf 64.56 2020-09-15 10:01:17 Public message
17. Modyfikacja siwz.pdf pdf 10668.15 2020-09-25 12:46:16 Public message
18. Załącznik nr 1 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu ZMIENIONY.pdf pdf 639.35 2020-09-25 12:46:42 Public message
19. Załącznik nr 4 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu ZMIENIONY.pdf pdf 673.96 2020-09-25 12:47:18 Public message
20. Formularz ofertowy ZMIENIONY.docx docx 708.81 2020-09-25 12:48:42 Public message
21. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz.pdf pdf 1414.57 2020-10-01 09:38:31 Public message
22. Druk zestawienia ofert DZP-262-29.2020.pdf pdf 662.56 2020-10-13 12:23:29 Public message
23. Rozstrzygnięcie, cz. 1.pdf pdf 352.56 2020-11-03 13:00:21 Public message
24. Rozstrzygnięcie, cz. 2, 3, 4.pdf pdf 624.01 2020-11-04 11:23:55 Public message
25. Rozstrzygnięcie, cz. 5.pdf pdf 338.65 2020-11-04 14:58:02 Public message

Announcements

2020-11-04 14:58 Zamówienia Publiczne 25. Rozstrzygnięcie, cz. 5

25. Rozstrzygnięcie, [...].pdf

2020-11-04 11:23 Zamówienia Publiczne 24. Rozstrzygnięcie, cz. 2, 3, 4

24. Rozstrzygnięcie, [...].pdf

2020-11-03 13:00 Zamówienia Publiczne 23. Rozstrzygnięcie, cz. 1

23. Rozstrzygnięcie, [...].pdf

2020-10-13 12:23 Zamówienia Publiczne 22. Druk zestawienia ofert DZP-262-29.2020

22. Druk zestawienia [...].pdf

2020-10-01 09:38 Zamówienia Publiczne 21. Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści siwz

21. Odpowiedzi na wn [...].pdf

2020-09-25 12:48 Zamówienia Publiczne 20. Formularz ofertowy ZMIENIONY

20. Formularz oferto [...].docx

2020-09-25 12:47 Zamówienia Publiczne 19. Załącznik nr 4 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu ZMIENIONY

19. Załącznik nr 4 d [...].pdf

2020-09-25 12:46 Zamówienia Publiczne 18. Załącznik nr 1 do siwz - Opis parametrów zamawianego sprzętu ZMIENIONY

18. Załącznik nr 1 d [...].pdf

2020-09-25 12:46 Zamówienia Publiczne 17. Modyfikacja siwz

17. Modyfikacja siwz [...].pdf

2020-09-15 10:01 Zamówienia Publiczne 16. Zmiana ogłoszenia 2020-OJS179-432076-pl

16. Zmiana ogłoszeni [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views: 1193