Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 490/VIII/20 Gryficka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Joanna Oksiejuk
Powiat Gryficki
Deadlines:
Published : 09-09-2020 11:24:00
Placing offers : 12-10-2020 10:00:00
Offers opening : 12-10-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.pdf pdf 2003.59 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 461 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 86 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 222 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67.5 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.pdf pdf 394.01 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
2020-OJS175-422118-pl.pdf pdf 291.45 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_Energia_SIWZ.pdf pdf 16625.1 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.pdf pdf 3586.76 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 823 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 42.5 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_8_Pelnomocnictwo.doc doc 35 2020-09-09 11:24:00 Proceeding
Zmiana Ogłoszenia Zawiadomienie.pdf pdf 274.53 2020-09-25 14:07:24 Public message
Sprostowanie ogłoszenia.pdf pdf 190.94 2020-09-28 14:22:16 Public message
2020-OJS190-458754-pl.pdf pdf 193.68 2020-09-30 09:28:06 Public message
Zmiana SIWZ Zawiadomienie.pdf pdf 985.7 2020-09-30 09:29:34 Public message
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty_ZMIANA.doc doc 86 2020-09-30 09:31:08 Public message
Gryficka_GZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE_ZMIANA.xls xls 822 2020-09-30 09:31:08 Public message
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 2328.72 2020-10-01 09:57:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 409.56 2020-10-13 09:11:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - BIP.pdf pdf 626.71 2020-11-06 12:46:41 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 250.71 2020-12-11 10:10:20 Public message

Announcements

2020-12-11 10:10 Joanna Oksiejuk Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-11-06 12:46 Joanna Oksiejuk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-13 09:11 Joanna Oksiejuk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-01 09:57 Joanna Oksiejuk Odpowiedź na pytania

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2020-09-30 09:31 Joanna Oksiejuk Zmiana załączników do SIWZ: Załącznik nr 1a, Załącznik nr 2

Gryficka_GZ_SIWZ_Zal [...].doc

Gryficka_GZ_SIWZ_Zal [...].xls

2020-09-30 09:29 Joanna Oksiejuk Zawiadomienie o zmianie SIWZ

Zmiana SIWZ Zawiadom [...].pdf

2020-09-30 09:28 Joanna Oksiejuk Sprostowanie Ogłoszenia - opublikowane

2020-OJS190-458754-p [...].pdf

2020-09-28 14:22 Joanna Oksiejuk Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-09-25 14:07 Joanna Oksiejuk Zawiadomienie o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana Ogłoszenia Za [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1821