Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP/447/2020 Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Deadlines:
Published : 07-09-2020 09:27:00
Placing offers : 09-10-2020 10:00:00
Offers opening : 09-10-2020 10:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 301.18 2020-09-07 09:27:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 18671.69 2020-09-07 09:27:00 Proceeding
Załączniki nr 1-8 do SIWZ.zip zip 249.4 2020-09-07 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ_po modyfikacji z d. 15.09.2020 - Formularz_oferty.doc doc 107 2020-09-15 14:28:39 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ_po modyfikacji z dn. 15.09.2020 - Wykaz_punktów.xls xls 422 2020-09-15 14:28:39 Public message
Modyfikacja z dn. 15.09.2020.pdf pdf 1818.74 2020-09-15 14:28:39 Public message
Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dn. 17.09.2020 - Formularz_oferty.doc doc 107 2020-09-17 11:16:52 Public message
Modyfikacja z dn. 17.09.2020.pdf pdf 544.34 2020-09-17 11:16:52 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 164.82 2020-10-09 11:17:25 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 603.92 2020-11-05 13:30:42 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 274.3 2020-12-28 09:54:54 Public message

Announcements

2020-12-28 09:54 Ewa Nosowska-Wichert 28.12.2020 r.: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-11-05 13:30 Ewa Nosowska-Wichert 05.11.2020 r.: Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2020-10-09 11:17 Zamówienia Publiczne 09.10.2020 r. Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-17 11:16 Joanna Papis 17.09.2020 r. Modyfikacja z dnia 17.09.2020 r.

Załącznik nr 2 do SI [...].doc

Modyfikacja z dn. 17 [...].pdf

2020-09-15 14:28 Joanna Papis 15.09.2020 r. Modyfikacja z dnia 15.09.2020 r.

Załącznik nr 2 do SI [...].doc

Załącznik nr 1 do SI [...].xls

Modyfikacja z dn. 15 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1203