Proceeding: FZP.I-241/65/20 Leki, substancje recepturowe oraz dietetyczne środki spożywcze II

Joanna Blazowska
Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 04-09-2020 10:55:00
Placing offers: 17-09-2020 09:30:00
Opening offers : 17-09-2020 10:00:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 do SIWZ.xlsx xlsx 68.16 2020-09-04 10:55:00 Proceeding
SIWZ + zał..pdf pdf 1667.01 2020-09-04 10:55:00 Proceeding
SIWZ + zał..docx docx 109.67 2020-09-04 10:55:00 Proceeding
espd-request.xml xml 94.91 2020-09-04 10:55:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 78.34 2020-09-04 10:55:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 558.04 2020-09-04 10:55:00 Proceeding
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 851.32 2020-09-17 12:26:27 Public message
Wyjaśnienia do SIWZ II.pdf pdf 1150.07 2020-09-11 14:46:17 Public message
Wyjaśnienia do SIWZ.pdf pdf 1372.29 2020-09-10 15:13:46 Public message

Announcements

2020-09-17 12:26 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].pdf

2020-09-11 14:46 Joanna Blazowska szanowni Państwo
W załączeniu wyjaśnienia SIWZ II.

Wyjaśnienia do SIWZ [...].pdf

2020-09-10 15:13 Joanna Blazowska Szanowni Państwo
W załączeniu wyjaśnienia SIWZ.

Wyjaśnienia do SIWZ. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 593