Proceeding: ZP/018/20 Kompleksowa usługa utrzymania czystości pomieszczeń wraz z obsługą szatni w wybranych obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w terminie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku

Deadlines:
Posted : 02-09-2020 12:07:00
Placing offers: 09-10-2020 08:00:00
Opening offers : 09-10-2020 09:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1 - Powierzchnie sprzątania bud. UEP.xlsx xlsx 119.48 2020-09-02 12:07:00 Proceeding
ZP 0 18 20 Załączniki nr 2A-F.zip zip 89.66 2020-09-02 12:07:00 Proceeding
ZP 018 20 JEDZ.zip zip 90.49 2020-09-02 12:07:00 Proceeding
ZP 018 20 Ogłoszenie o zamówieniu.docx docx 23.35 2020-09-02 12:07:00 Proceeding
ZP 018 20 Projekt umowy załącznik nr 14.doc doc 333.5 2020-09-02 12:07:00 Proceeding
ZP 018 20 Załącznik nr 4 Formularz cenowy.docx docx 63.08 2020-09-02 12:07:00 Proceeding
ZP 018 2020 SIWZ.doc doc 563 2020-09-02 12:07:00 Proceeding
ZP 018 20 Odp. na pytanie nr 1,2,3,4 i 5.pdf pdf 465.89 2020-09-09 12:32:51 Public message
ZP 018 20 Odp. na pytanie nr 6.pdf pdf 433.6 2020-09-22 12:13:56 Public message
ZP 018 20 Odp. na pakiet nr 7.pdf pdf 746.92 2020-09-25 14:31:06 Public message
ZP 018 20 Odp. na pakiet nr 8.pdf pdf 555.6 2020-09-29 14:07:21 Public message
ZP 018 20 Odp. na pakiet nr 9.pdf pdf 434.59 2020-10-02 14:06:14 Public message
ZP-018-20 Informacja z otwarcia.doc doc 2100 2020-10-09 14:16:28 Public message
ZP-018 -20 Wynik postępowania.pdf pdf 655.85 2020-11-27 17:39:04 Public message
ZP-018-20 Załącznik do wyniku.pdf pdf 484.99 2020-11-27 17:39:44 Public message

Announcements

2020-11-27 17:39 Zamówienia Publiczne ZP/018/20 Załącznik do wyniku

ZP-018-20 Załącznik [...].pdf

2020-11-27 17:39 Zamówienia Publiczne ZP/018/20 Wynik postępowania

ZP-018 -20 Wynik pos [...].pdf

2020-10-09 14:16 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

ZP-018-20 Informacja [...].doc

2020-10-02 14:06 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania pakiet nr 9

ZP 018 20 Odp. na pa [...].pdf

2020-09-29 14:07 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania pakiet nr 8

ZP 018 20 Odp. na pa [...].pdf

2020-09-25 14:31 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania nr 7

ZP 018 20 Odp. na pa [...].pdf

2020-09-22 12:13 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania nr 6

ZP 018 20 Odp. na py [...].pdf

2020-09-09 12:32 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania nr 1-5

ZP 018 20 Odp. na py [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1199