Proceeding: 13/OBR/2020 Usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) na terenie administrowanym przez 24 WOG w latach 2020-2023 w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

Deadlines:
Posted : 01-09-2020 10:23:00
Placing offers: 29-09-2020 10:00:00
Tryb: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Kind: Service

Requirements and specifications

Zgodnie z art. 131bc. ust. 1 w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego. W niniejszym postępowaniu zamawiający ustala, że faks będzie podstawową formą komunikacji z wykonawcami.

Zgodnie z art. 131bc. ust. 5 w niniejszym postępowaniu ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik_3_wykaz usług.doc doc 50 2020-09-01 10:23:00 Proceeding
załącznik_2_oświadczenie.doc doc 30.5 2020-09-01 10:23:00 Proceeding
Załącznik_1_wniosek.doc doc 45.5 2020-09-01 10:23:00 Proceeding
Dane do Ogłoszenia.doc doc 125.5 2020-09-01 10:23:00 Proceeding
2020-OJS169-410223-pl.pdf pdf 176.83 2020-09-01 10:23:00 Proceeding
13_siwz_załączniki_2.7z 7z 1576.62 2020-10-19 13:44:45 Public message
13.OBR.2020_wyjasnienie_ogłoszenie 2.doc doc 106 2020-09-15 14:09:27 Public message
13.OBR.2020_wyjasnienie_ogłoszenie.doc doc 113 2020-09-09 13:50:53 Public message

Announcements

2020-10-19 13:44 Marzena Prokopczuk SIWZ z załącznikami

13_siwz_załączniki_2 [...].7z

2020-09-15 14:09 Marzena Prokopczuk Wyjaśnienie treści "Danych do Ogłoszenia" 2

13.OBR.2020_wyjasnie [...].doc

2020-09-09 13:50 Marzena Prokopczuk Wyjaśnienia treści "Danych do Ogłoszenia"

13.OBR.2020_wyjasnie [...].doc

The number of page views - 1483