Proceeding: ZP/TM/pn/06/2020 Ubezpieczenie mienia w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu, ubezpieczenie komunikacyjne oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki Termy Maltańskie Sp. z o. o. w Poznaniu

Termy Maltańskie Przetargi
Termy Maltańskie
Deadlines:
Posted : 28-08-2020 11:36:00
Placing offers: 11-09-2020 10:00:00
Opening offers : 11-09-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 7772.95 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
SIWZ z załącznikami od str. 1 do str. 41.pdf pdf 15314.61 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
SIWZ z załącznikami- od str. 42 do str. 61.pdf pdf 5048.42 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1.1. do SIWZ - OPZ1.pdf pdf 14200.29 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do OPZ1 - wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego.pdf pdf 194.9 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2a do OPZ1 - wykaz zasadniczych elementów technicznych budynków i budowli.pdf pdf 170.59 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2b do OPZ1- wykaz zasadniczych elementów technicznych budynków i budowli.pdf pdf 413.79 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do OPZ1 - wykaz budynków i budowli.pdf pdf 120.96 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do OPZ1 - wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia maszyn od awarii.pdf pdf 122.47 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do OPZ1 - wykaz systemu parkingowego.pdf pdf 121.84 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do OPZ1 inf. o szkodowości.pdf pdf 384.96 2020-08-28 11:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6.1. do SIWZ - projekt umowy Cz.pdf pdf 164.5 2020-08-28 11:39:01 Public message
Załącznik nr 6.2. do SIWZ - projekt umowy Cz. II.pdf pdf 159.61 2020-08-28 11:40:42 Public message
Załącznik nr 7 do OPZ1 - wyliczenie zysku brutto 2020.pdf pdf 102.86 2020-08-28 11:41:48 Public message
Załączniki do SIWZ od nr 2.1. do nr 5 i od nr 7 do nr 9 wersja WORD.docx docx 52.9 2020-08-28 11:42:35 Public message
Załącznik nr 1.2. do SIWZ - OPZ2.pdf pdf 2459.12 2020-09-02 07:23:00 Public message
Zaktualizowany 02.09.2020 Załącznik nr 6 do OPZ1 - Informacja o szkodowości.pdf pdf 75.41 2020-09-02 08:46:07 Public message
Załącznik do ogłoszenia-pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ - INSTRUKCJA Bezpieczeństwa Pożarowego.pdf pdf 2476.68 2020-09-02 14:26:53 Public message
Załącznik do ogłoszenia - pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ-Przegląd gaśnic.pdf pdf 397.33 2020-09-02 14:26:53 Public message
Załącznik do ogłoszenia - pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ-Protokół przeglądów budowlanych.pdf pdf 7184.13 2020-09-02 14:26:53 Public message
Załącznik do ogłoszenia - pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ-Protokoły badań urządzeń p-poż - system DSO i SAP.pdf pdf 1630.46 2020-09-02 14:26:53 Public message
Załącznik do ogłoszenia - pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ- Przegląd hydrantów.pdf pdf 1670.53 2020-09-02 14:26:53 Public message
Ogłoszenie - pytania i odpowiedzi na pytnia do SIWZ.pdf pdf 457.43 2020-09-02 14:26:53 Public message
Ogłoszenie-pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ II-08.09.2020.pdf pdf 6219.42 2020-09-08 09:18:28 Public message
Zaktualizowany Załącznik nr 6.2. do SIWZ projekt umowy 04.09.pdf pdf 201.65 2020-09-08 09:26:02 Public message
Zaktualizowany Załącznik nr 6.1. do SIWZ projekt umowy 04.09.pdf pdf 206.96 2020-09-08 09:26:02 Public message
Ogłoszenie-informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 934.42 2020-09-11 12:10:47 Public message
ogłoszenie wybór oferty.pdf pdf 575.18 2020-09-22 09:52:13 Public message
ogłoszenie unieważnienie postępowania cz II.pdf pdf 500.18 2020-09-22 09:54:37 Public message

Announcements

2020-09-22 09:54 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania część II zamówienia - "Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów będących własnością Spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu"

ogłoszenie unieważni [...].pdf

2020-09-22 09:52 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie o wyborze oferty część I zamówienia - "Ubezpieczenie mienia w Kompleksie Termy Maltańskie w Poznaniu
i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółki Termy Maltańskie Sp. z o. o. w Poznaniu"

ogłoszenie wybór ofe [...].pdf

2020-09-11 12:10 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie - informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenie-informacj [...].pdf

2020-09-08 09:26 Termy Maltańskie Przetargi Zaktualizowany załącznik nr 6.1. do SIWZ - projekt umowy - 04.09.
Zaktualizowany załącznik nr 6.2. do SIWZ - projekt umowy - 04.09

Zaktualizowany Załąc [...].pdf

Zaktualizowany Załąc [...].pdf

2020-09-08 09:18 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie-pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ II-08.09.2020

Ogłoszenie-pytania i [...].pdf

2020-09-02 14:26 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie pytania i odpowiedzi na pytania do SIWZ z załącznikami.

Załącznik do ogłosze [...].pdf

Załącznik do ogłosze [...].pdf

Załącznik do ogłosze [...].pdf

Załącznik do ogłosze [...].pdf

Załącznik do ogłosze [...].pdf

Ogłoszenie - pytania [...].pdf

2020-09-02 08:46 Termy Maltańskie Przetargi Zaktualizowany 02.09.2020 Załącznik nr 6 do OPZ1 - Informacja o szkodowości

Zaktualizowany 02.09 [...].pdf

2020-09-02 07:23 Termy Maltańskie Przetargi Załącznik nr 1.2. do SIWZ OPZ2

Załącznik nr 1.2. do [...].pdf

2020-08-28 11:42 Termy Maltańskie Przetargi Załączniki do SIWZ w wersji WORD

Załączniki do SIWZ o [...].docx

2020-08-28 11:41 Termy Maltańskie Przetargi Załącznik nr 4.7. do SIWZ wyliczenie zysku

Załącznik nr 7 do OP [...].pdf

2020-08-28 11:40 Termy Maltańskie Przetargi Załącznik nr 6.2. do SIWZ projekt umowy cz. 2

Załącznik nr 6.2. do [...].pdf

2020-08-28 11:39 Termy Maltańskie Przetargi Załącznik nr 6.1. do SIWZ projekt umowy

Załącznik nr 6.1. do [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 397