Proceeding: ZP/14/2020 Dostawa sprzętu laboratoryjnego w 9 pakietach

Zamówienia Publiczne
Akademia Pomorska w Słupsku
Deadlines:
Published : 24-08-2020 23:56:00
Placing offers : 24-09-2020 10:00:00
Offers opening : 24-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 317.61 2020-08-24 23:56:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 479.13 2020-08-24 23:56:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ.zip zip 1523.73 2020-08-24 23:56:00 Proceeding
Pytania_i_odpowiedzi_Zamawiającego_08.09.2020.pdf pdf 419.74 2020-09-08 14:06:03 Public message
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY- grupa kapitałowa.docx docx 32.79 2020-09-25 11:43:52 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert_25.09.2020.pdf pdf 724.61 2020-09-25 11:43:52 Public message
Sprostowanie_informacji_z_otwarcia_ofert_28.09.2020.pdf pdf 356.63 2020-09-28 11:42:40 Public message
Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_cz.8.pdf pdf 155.99 2020-10-07 13:18:46 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_cz.5.pdf pdf 289.42 2020-10-12 09:25:50 Public message
Rzostrzygniecie_postepowania_cz.1.pdf pdf 311.19 2020-10-19 15:24:44 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_cz.2,3,4,7.pdf pdf 991.9 2020-10-22 13:25:01 Public message
Rozstrzygniecie_postepowania_cz.6.pdf pdf 314.77 2020-10-27 12:10:10 Public message
Informacja z rostrzygnięcia postępowania_cz.9.pdf pdf 760.47 2020-10-30 13:41:41 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_cz.1,4,5,7 i 8.pdf pdf 217.91 2021-01-29 09:26:54 Public message
Ogloszenie_o_udzielniu_zamowienia_ cz. 2,3 i 9.pdf pdf 197.35 2021-01-29 09:26:54 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_cz.6.pdf pdf 185.84 2021-01-29 09:26:54 Public message

Announcements

2021-01-29 09:26 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

Ogloszenie_o_udzieln [...].pdf

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2020-10-30 13:41 Zamówienia Publiczne Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie cz.9

Informacja z rostrzy [...].pdf

2020-10-27 12:10 Zamówienia Publiczne Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie cz.6

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-10-22 13:25 Zamówienia Publiczne Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie cz. 2,3,4 i 7

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-10-19 15:24 Zamówienia Publiczne Rozstrzygnięcie postępowania w zakresie cz.1

Rzostrzygniecie_post [...].pdf

2020-10-12 09:25 Zamówienia Publiczne Informacja o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie cz.5.

Rozstrzygniecie_post [...].pdf

2020-10-07 13:18 Zamówienia Publiczne Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 8.

Zawiadomienie_o_unie [...].pdf

2020-09-28 11:42 Zamówienia Publiczne Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Sprostowanie_informa [...].pdf

2020-09-25 11:43 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert 25.09.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAW [...].docx

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2020-09-08 14:06 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi Zamawiającego 08.09.2020

Pytania_i_odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1221