Proceeding: 1 / HANGAR GA / 2020 BUDOWA PŁYTY PRZEDHANGAROWEJ WRAZ Z DROGAMI KOŁOWANIA, DROGI TECHNICZNO-PATROLOWEJ ORAZ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Elżbieta Stangret
Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Department: Dział Personalny
Deadlines:
Posted : 27-08-2020 14:56:00
Placing offers: 02-10-2020 10:00:00
Opening offers : 02-10-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ Płyta hangaru GA część 1 .pdf pdf 13724.03 2020-08-27 14:56:00 Proceeding
SIWZ Płyta hangaru GA część 2.pdf pdf 31262.69 2020-08-27 14:56:00 Proceeding
SIWZ Płyta hangaru GA część 3 .pdf pdf 6098.76 2020-08-27 14:56:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI EDYTOWALNE SIWZ Płyta hangaru GA .doc doc 217.5 2020-08-27 14:56:00 Proceeding
Ogłoszenie - płyta przedhangarowa - platforma zakupowa.docx.pdf pdf 2647.57 2020-08-27 14:56:00 Proceeding
pytania_odpowiedzi_modyfikacja SIWZ.pdf pdf 3519.73 2020-09-22 14:52:44 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 19.24 2020-10-02 14:58:06 Public message
19.10.2020_informacja o wyborze oferty.pdf pdf 423.54 2020-10-19 11:09:13 Public message

Announcements

2020-10-19 11:09 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu.

19.10.2020_informacj [...].pdf

2020-10-02 14:58 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-22 14:52 Elżbieta Stangret Zamawiający przekazuje treść pytań z odpowiedziami/wyjaśnieniami, a także wraz z modyfikacją SIWZ.

pytania_odpowiedzi_m [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1366