Proceeding: UKW/DZP-282-ZO-B-33/2020 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych

Deadlines:
Posted : 19-08-2020 12:16:00
Placing offers: 21-08-2020 11:33:51
Opening offers : 26-08-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. zgodnie z treścią zapytania ofertowego, preferowany kontakt meilowy.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
UKW DZP-282-ZO-B-33-2020 odczynniki.docx docx 185.37 2020-08-19 12:16:00 Proceeding
załącznik 2 ZO-B-33-2020.xlsx xlsx 27.67 2020-08-19 12:16:00 Ordered object
załącznik 1 ZO-B-33-2020.docx docx 41.41 2020-08-19 12:16:00 Criterium
unieważnienie ZO-B-33-2020.docx docx 86.34 2020-08-21 11:32:43 Public message
modyfikacja ZO-B-33-2020.docx docx 96.94 2020-08-21 10:06:17 Public message
załącznik 2 modyfikacja ZO-B-33-2020.xlsx xlsx 27.96 2020-08-21 10:06:17 Public message

Announcements

2020-08-21 11:33 Agnieszki Pladwig Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu wady technicznej platformy zakupowej nie pozwalającej modyfikacji ilości części.
Zmodyfikowane postępowanie zostanie wystawione ponownie pod nowym numerem UKW/DZP-282-ZO-B-36/2020 na naszej stronie internetowej
2020-08-21 11:32 Agnieszki Pladwig Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

unieważnienie ZO-B-3 [...].docx

2020-08-21 10:06 Agnieszki Pladwig Modyfikacja treści zapytania ofertowego

modyfikacja ZO-B-33- [...].docx

załącznik 2 modyfika [...].xlsx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 1 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2

załącznik 2 ZO-B-33- [...].xlsx

1 delivery - (0)
2 Część 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 2 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
3 Część 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 3 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
4 Część 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 4 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
5 Część 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 5 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
6 Część 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 6 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
7 Część 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 7 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
8 Część 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 8 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
9 Część 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 9 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
10 Część 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 10 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
11 Część 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 11 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji - Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie: do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" oraz dołączyć wypełniony Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. (Buyer requires the attachment of a file)

załącznik 1 ZO-B-33- [...].docx

(0)

The number of page views - 190