Proceeding: NZZ/55/P/20 Dostawa urządzeń medycznych oraz innego sprzętu

Deadlines:
Published : 14-08-2020 10:55:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 11:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 457.19 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 624.85 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiot zamówienia.7z 7z 67.83 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz ofertowy.doc doc 98 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt umowy dostawy.pdf pdf 537.71 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SIWZ - Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 829.48 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ.doc doc 198.5 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy grupa kapitałowa.doc doc 38.5 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.doc doc 37.5 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.doc doc 37 2020-08-14 10:55:00 Proceeding
Załącznik do odpowiedzi. Zdjęcie.pdf pdf 220.62 2020-09-02 15:06:46 Public message
Załącznik do odpowiedzi. Folder.pdf pdf 1681.76 2020-09-02 15:06:46 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 1363.95 2020-09-02 15:06:46 Public message
Modyfikacja - NZZ 55 P 20 - PDF.pdf pdf 232.12 2020-09-08 11:12:21 Public message
Informacja z publicznego otwarcia ofert.pdf pdf 383.25 2020-09-16 15:04:39 Public message
ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 452.54 2020-10-09 13:34:20 Public message

Announcements

2020-10-09 13:34 Dział Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postepowania

ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2020-09-16 15:04 Dział Zamówień Publicznych Informacja z publicznego otwarcia ofert - 16.09.2020 r.

Informacja z publicz [...].pdf

2020-09-08 11:12 Dział Zamówień Publicznych Modyfikacja SIWZ - 08.09.2020 r.

Modyfikacja - NZZ 55 [...].pdf

2020-09-02 15:06 Dział Zamówień Publicznych
odpowiedzi na pytania - 02.09.2020 r.

Załącznik do odpowie [...].pdf

Załącznik do odpowie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1296