Proceeding: UKW/DZP-282-ZO-B-31/2020 Dostawa przenośnego systemu do pomiaru współczynnika przewodzenia ciepła

Deadlines:
Posted : 13-08-2020 09:14:00
Placing offers: 19-08-2020 10:00:00
Opening offers : 19-08-2020 10:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. zgodnie z treścią zapytania ofertowego.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe - treść.docx docx 177.06 2020-08-13 09:14:00 Proceeding
zał. 1 Formularz ofertowy.docx docx 30.84 2020-08-13 09:14:00 Criterium
zał. 2 Formularz cenowy.xls xls 36.5 2020-08-13 09:14:00 Criterium
unieważnienie ZO-B-31-2020.docx docx 586.34 2020-08-19 10:55:21 Public message

Announcements

2020-08-19 10:55 Kamila Dziewanowska Unieważnienie postępowania

unieważnienie ZO-B-3 [...].docx

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przenośny system do pomiarów współczynnika przewodzenia ciepła λ różnych materiałów, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 dołączony do niniejszego zapytania ofertowego. W ofercie należy podać proponowaną cenę za całą część 1 i dołączyć wypełniony załącznik nr 2 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

zał. 2 Formularz cen [...].xls

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin realizacji zamówienia 20% Oceniając ofertę wg kryterium związanym z terminem dostawy Zamawiający będzie oceniał czas realizacji zamówienia, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego do dnia zrealizowania przedmiotu zamówienia. (Buyer requires the attachment of a file)

zał. 1 Formularz ofe [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views - 158