Proceeding: CRZP/174/001/D/20 Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej

Olga Warszewska
Politechnika Gdańska
Deadlines:
Published : 12-08-2020 11:56:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 642.22 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS155-378935-pl.pdf pdf 151.16 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty.zip zip 95.66 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 2 I, II, III do SIWZ- formularz rzeczowo - cenowy.zip zip 137.33 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ JEDZ espd-request.zip zip 83.35 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 4 I - III do SIWZ wzór umowy.zip zip 179.63 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
Załącznik 5 I - III do SIWZ- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1052.34 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ Grupa kapitałowa.zip zip 133.37 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy.zip zip 133.49 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
Załacznik 8 do SIWZ - protokół wydajnosci.pdf pdf 503.2 2020-08-12 11:56:00 Proceeding
2020-OJS173-418097-pl.pdf pdf 67.24 2020-09-07 09:42:50 Public message
ogloszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE w dn 02 09 2020.pdf pdf 71.13 2020-09-02 11:21:37 Public message
zmiana tresci SIWZ z dn 02 09 2020.pdf pdf 327.61 2020-09-02 11:22:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 207.39 2020-09-16 15:33:31 Public message
portal wybor i odrzucenie oferty uniewaznienie cz III.pdf pdf 353.64 2020-09-28 13:36:55 Public message

Announcements

2020-09-28 13:36 Olga Warszewska Zawiadomienie o wyborze oferty w Części I i II oraz unieważnieniu postępowania w Części III.

portal wybor i odrzu [...].pdf

2020-09-16 15:33 Olga Warszewska Informacja z otwarcia ofert w dn. 16.09.2020 r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-07 09:42 Olga Warszewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowane w dn. 07.09.2020 r.

2020-OJS173-418097-p [...].pdf

2020-09-02 11:22 Olga Warszewska Zmiana treści SIWZ z dn. 02.09.2020 r.

zmiana tresci SIWZ z [...].pdf

2020-09-02 11:21 Olga Warszewska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowanego w DUUE przesłane w dn. 02.09.2020 r.

ogloszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 931