Proceeding: „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych. – etap II”

Tomasz Pustelak
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej W Rzeszowie Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Deadlines:
Published : 10-08-2020 11:51:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
WT.2370.9.2020 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 6078.45 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - zał. nr 1.1 do SIWZ -część 1 - System transmisji obrazu i dźwięku.pdf pdf 436.34 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - zał. nr 1.2 do SIWZ -cześć 2 - Zestaw do transmisji wideo z drona w czasie rzeczywistym.pdf pdf 251.04 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - SIWZ- Rozbudowa systemu łączności -etap II.pdf pdf 15074.36 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - zał. nr 1.2.1 do SIWZ - Architektura połączenia elemntów zestawu.pdf pdf 260.07 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - zał. nr 2, 5,6 do SIWZ.pdf pdf 2476.16 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - zał. nr 3 do SIWZ -JEDZ - wersja edytowalna.doc doc 298 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - zał. nr 4 do SIWZ -JEDZ - PDF.pdf pdf 344.45 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - zał. nr 7.1 projekt umowy część 1 - System transmisji obrazu i dźwięku.pdf pdf 264.43 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - zał. nr 7.2 projekt umowy część 2 - Zestaw do transmisji wideo z drona w czasie rzeczywistym.pdf pdf 239.98 2020-08-10 11:51:00 Proceeding
WT.2370.9.2020 - zał. nr 7.2 projekt umowy część 2 - Zestaw do transmisji wideo z drona w czasie rzeczywistym — korekta.pdf pdf 241.99 2020-09-03 14:19:21 Public message
WT.2370.9.2020 - zał. nr 7.1 projekt umowy część 1 - System transmisji obrazu i dźwięku — korekta.pdf pdf 266.67 2020-09-03 14:19:21 Public message
WT.2370.9.2020 - wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 991.48 2020-09-03 14:19:21 Public message
WT.2370.9.2020 - Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 483.88 2020-09-16 13:55:08 Public message
WT.2370.9.2020 - unieważnienie postępowania - część 2.pdf pdf 433.51 2020-10-20 14:34:59 Public message
WT.2370.9.2020 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -22.10.2020.pdf pdf 1211.87 2020-10-22 12:54:46 Public message

Announcements

2020-10-22 12:54 Tomasz Pustelak WT.2370.9.2020- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część 1

WT.2370.9.2020 - Zaw [...].pdf

2020-10-20 14:34 Tomasz Pustelak WT.2370.9.2020 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część 2 -Zestaw do transmisji wideo z drona w czasie rzeczywistym

WT.2370.9.2020 - uni [...].pdf

2020-09-16 13:55 Tomasz Pustelak WT.2370.9.2020 - Informacja z sesji otwarcia ofert

WT.2370.9.2020 - Inf [...].pdf

2020-09-03 14:19 Tomasz Pustelak WT.2370.9.2020 - wyjaśnienia treści SIWZ

WT.2370.9.2020 - zał [...].pdf

WT.2370.9.2020 - zał [...].pdf

WT.2370.9.2020 - wyj [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1142