Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DDD.65140.1.2019 Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Departament Działań Delegowanych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Centrala
Deadlines:
Published : 30-07-2020 09:48:00
Placing offers : 05-10-2020 11:00:00
Offers opening : 05-10-2020 12:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w DUUE w dniu 30.07.2020.pdf pdf 521.66 2020-07-30 09:48:00 Proceeding
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1.1..pdf pdf 1602.52 2020-07-30 09:48:00 Proceeding
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1938.85 2020-07-30 09:48:00 Proceeding
4. Załącznik nr 7 do SIWZ _umowa o przyznaniu pomocy 1.1.pdf pdf 376.73 2020-07-30 09:48:00 Proceeding
5. załączniki do umowy.rar rar 2503.49 2020-07-30 09:48:00 Proceeding
6. Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór formularza WoP_3z.xlsx xlsx 575.22 2020-07-30 09:48:00 Proceeding
7. Materiał pomocniczy - załączniki w wersji edytowalnej.docx docx 215.49 2020-07-30 09:48:00 Proceeding
Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 459.38 2021-04-09 14:52:32 Public message
Modyfikacja SIWZ.pdf pdf 749.77 2020-08-18 12:51:45 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 423.28 2020-09-01 17:00:45 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE.pdf pdf 132.59 2020-09-01 17:02:41 Public message
Zmiana ogłoszenia opublikowana 04.09.pdf pdf 122.82 2020-09-04 11:59:38 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 402.72 2020-09-16 14:06:41 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE (2).pdf pdf 101 2020-09-16 14:07:34 Public message
Odpowiedzi na pytania 18.09.2020.pdf pdf 233.9 2020-09-18 14:17:24 Public message
Zmiana ogłoszenia opublikowana 21.09.2020.pdf pdf 69.56 2020-09-23 11:14:09 Public message
7. Materiał pomocniczy - załączniki w wersji edytowalnej - ujednolicone.docx docx 218.18 2020-09-24 14:26:22 Public message
Odpowiedzi na pytania 28.09 Podpisane.pdf pdf 158.59 2020-09-28 14:17:13 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 465.31 2020-10-07 14:49:01 Public message
Sprostowanie z otwarcia ofert.pdf pdf 228.02 2020-10-20 10:59:48 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 50.26 2021-02-25 18:16:18 Public message
Informacja o unieważnieniu w cz. 26.pdf pdf 43.87 2021-07-05 15:27:02 Public message
Informacja o wyborze ofert.pdf pdf 1390.26 2021-09-09 12:45:43 Public message
Sprostowanie Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 09.09.2021 r..pdf pdf 639.62 2021-09-17 13:20:13 Public message

Announcements

2021-09-17 13:20 Departament Działań Delegowanych Sprostowanie Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej opublikowanej w dniu 09.09.2021 r.

Sprostowanie Informa [...].pdf

2021-09-09 12:45 Departament Działań Delegowanych Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-07-05 15:27 Departament Działań Delegowanych Informacja o unieważnieniu postępowania w części 26.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-04-09 14:52 Departament Działań Delegowanych Informacja o wyborze ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-02-25 18:16 Departament Działań Delegowanych Informacja o unieważnieniu postępowania w części 14.

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-10-20 10:59 Departament Działań Delegowanych Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.

Sprostowanie z otwar [...].pdf

2020-10-07 14:49 Departament Działań Delegowanych Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-28 14:17 Departament Działań Delegowanych Pytania Wykonawców do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-24 14:26 Departament Działań Delegowanych Materiał pomocniczy - załączniki w wersji edytowalnej, ujednolicone.

7. Materiał pomocnic [...].docx

2020-09-23 11:14 Departament Działań Delegowanych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 21.09

Zmiana ogłoszenia op [...].pdf

2020-09-18 14:17 Departament Działań Delegowanych Pytania Wykonawców do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-16 14:07 Departament Działań Delegowanych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-16 14:06 Departament Działań Delegowanych Pytania Wykonawców do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-09-04 11:59 Departament Działań Delegowanych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w DUUE w dniu 04.09

Zmiana ogłoszenia op [...].pdf

2020-09-01 17:02 Departament Działań Delegowanych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do DUUE.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-09-01 17:00 Departament Działań Delegowanych Pytania Wykonawców do SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego, zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-18 12:51 Departament Działań Delegowanych Działając na podstawie zapisu Rozdz. V pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ.

Modyfikacja SIWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 12984