Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKM.271.1.2020 Policka Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.

Tomasz Kartanowicz
Gmina Police
Deadlines:
Published : 29-07-2020 10:15:00
Placing offers : 31-08-2020 10:00:00
Offers opening : 31-08-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS145-356471-pl.pdf pdf 167.66 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ.pdf pdf 18013.18 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.pdf pdf 1162.28 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 279.5 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.pdf pdf 281.43 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 90 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 85.5 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 221.5 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67.5 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.pdf pdf 375.98 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 43 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
PolickaGZ_SIWZ_Zal_8_Pelnomocnictwo.doc doc 35 2020-07-29 10:15:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 574.6 2020-08-07 10:41:21 Public message
Odpowiedzi na pytania 2.pdf pdf 2219.92 2020-08-17 15:00:17 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 563.8 2020-08-31 13:36:46 Public message
WYBOR_OFERTY.pdf pdf 746.44 2020-10-06 12:34:54 Public message

Announcements

2020-10-06 12:34 Tomasz Kartanowicz Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

WYBOR_OFERTY.pdf

2020-08-31 13:36 Tomasz Kartanowicz Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2020-08-17 15:00 Tomasz Kartanowicz Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-07 10:41 Tomasz Kartanowicz Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1189