Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GSR.271.7.2020.KG Lipnowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r do 31.12.2021r.

Zamówienia Publiczne
Gmina Wielgie
Deadlines:
Published : 27-07-2020 13:07:00
Placing offers : 04-09-2020 09:00:00
Offers opening : 04-09-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
LipnowskaGZ_SIWZ_Zal_6_Oswiadczenie_ Grupa kapitałowa.doc doc 41.5 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_Zal_7_Oswiadczenie_wykonawcy.doc doc 43 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_Zal_8_Pelnomocnictwo.doc doc 35 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 187.62 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
Lipnowska_SIWZ_2021.doc doc 403.5 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_ZaL_1a_Wykaz_PPE .pdf pdf 540.26 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_ZaL_1a_Wykaz_PPE .xls xls 155.5 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE .pdf pdf 617.28 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE .xls xls 165.5 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_Zal_2_Formularz_Oferty.doc doc 85.5 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_Zal_4_Wykaz_dostaw.doc doc 67.5 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_Zal_5_Umowa.doc doc 159.5 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
LipnowskaGZ_SIWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 220 2020-07-27 13:07:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2428.27 2020-08-05 09:25:38 Public message
Protokół otwarcia ofert cz. I i II.pdf pdf 1120.92 2020-09-04 10:11:55 Public message
Zawiadomienie cz. II.pdf pdf 466.49 2020-09-24 15:06:35 Public message
Zawiadomienie cz. I.pdf pdf 509.01 2020-09-24 15:06:35 Public message

Announcements

2020-09-24 15:06 Zamówienia Publiczne Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I i II

Zawiadomienie cz. II [...].pdf

Zawiadomienie cz. I. [...].pdf

2020-09-04 10:11 Zamówienia Publiczne Protokół otwarcia ofert cz. I i II

Protokół otwarcia of [...].pdf

2020-08-05 09:25 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1098