Proceeding: DL.4241.44.2020.AM Wycinka 2 szt. drzew wraz z frezowaniem korzeni rosnących przy ul. Cieszyńskiej 101 w Jastrzębiu-Zdroju

Aleksandra Mrozek
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój Department: Miejski Zarząd Nieruchomości
Deadlines:
Posted : 27-07-2020 10:39:00
Placing offers: 03-08-2020 09:00:00
Opening offers : 03-08-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

1. Miejski Zarząd Nieruchomości w Jastrzębiu-Zdroju, ul. 1 Maja 55 jako Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wycinka 2 szt. drzew wraz z frezowaniem korzeni rosnących przy ul. Cieszyńskiej 101 w Jastrzębiu-Zdroju.

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wycinka 2 szt. drzewa gatunek świerk pospolity wraz z frezowaniem korzeni rosnących na terenie działki gminnej nr 780/180 przy ul. Cieszyńskiej 101 w Jastrzębiu-Zdroju. Metoda wycinki: dowolna; wymagane frezowanie korzeni.

1.2. Dokumentacja fotograficzna drzew stanowi Załącznik 2 do niniejszego Zaproszenia.


2. TERMIN WYKONANIA: maksymalnie do 31.08.2020 r.


3. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY:

3.1. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie przewieźć drewno z wycinki do Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego (JZK) przy ul. Dworcowej 17D w Jastrzębiu-Zdroju, natomiast pozostałe – drobne gałęzie o obwodzie poniżej 7 cm, liście, trociny należy we własnym zakresie sprzątnąć i przewieźć w miejsce biodegradacji/na składowisko odpadów lub zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt.

3.2. W związku z przekazaniem drewna do JZK zostanie sporządzony protokół przekazania drewna (podpisany przez JZK oraz Wykonawcę). Kopię protokoły Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, jako załącznik do protokołu odbioru i wykonania prac.

3.3. Rozładunku drewna w magazynie JZK dokonuje Wykonawca wg wytycznych pracownika JZK.

3.4. Przyjmowanie drewna do magazynu JZK odbywa się w dni robocze (poniedziałek-piątek w godz. 730-1400).

3.5. Podstawa prawna: Regulamin gospodarki drewnem pochodzącym z wycinki drzew na gruntach administrowanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, wprowadzony Zarządzeniem PM Nr Or.IV.0050.232.2013 z dnia 25.06.2013 r.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja fotograficzna.pdf pdf 243.11 2020-07-27 10:39:00 Proceeding
DL.4241.44.2020.AM Zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 3209.14 2020-07-27 10:39:00 Proceeding
DL.4241.44.2020.AM Historia ofertowania.pdf pdf 253.24 2020-08-03 09:54:44 Public message

Announcements

2020-08-05 07:59 Aleksandra Mrozek Dzień dobry,

W związku ze złożeniem ofert cenowych przewyższających środki, jakie Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, informujemy, iż ww. postępowanie zostaje unieważnione. W najbliższym czasie postępowanie zostanie ogłoszone ponownie.

Z poważaniem,
Aleksandra Mrozek
2020-08-03 09:54 Aleksandra Mrozek Dzień dobry,

w załączeniu Historia ofertowania.

Z poważaniem,
Aleksandra Mrozek

DL.4241.44.2020.AM H [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wycinka 2 szt. drzew wraz z frezowaniem korzeni Ryczałtowa cena brutto 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 1 do Zaproszenia (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Termin realizacji - maksymalnie do 31.08.2020 r. (0)
Unlock the form

The number of page views - 241