Proceeding: ZP 37 2020 Wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji pomieszczenia warsztatowego oczyszczalni ścieków wraz z projektem wentylacji.

Deadlines:
Posted : 27-07-2020 13:50:00
Placing offers: 03-08-2020 09:00:00
Opening offers : 03-08-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji pomieszczenia warsztatowego oczyszczalni ścieków wraz z projektem wentylacji, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.


Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:

* Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

- Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5 - Rysunek.pdf pdf 771.03 2020-07-27 13:50:00 Proceeding
Zalacznik 4- Wzór Umowy.pdf pdf 309 2020-07-27 13:50:00 Proceeding
Załącznik 3- Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 15.95 2020-07-27 13:50:00 Proceeding
Zalacznik 2- Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 268.64 2020-07-27 13:50:00 Proceeding
Zalacznik 1 - Formularz ofertowy.docx docx 42.9 2020-07-27 13:50:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie projektu i kosztorysu modernizacji pomieszczenia warsztatowego oczyszczalni ścieków wraz z projektem wentylacji. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 1 service COS - Edisona
Edisona 16
44-100, Gliwice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 130