Proceeding: ZP/63/2020 Nadzór nad kompleksową realizacją badań klinicznych (CRO)

Deadlines:
Published : 23-07-2020 12:30:00
Placing offers : 26-08-2020 09:00:00
Offers opening : 26-08-2020 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 125.12 2020-07-23 12:30:00 Proceeding
SIWZ 63.doc doc 466 2020-07-23 12:30:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2020-07-23 12:30:00 Proceeding
Załacznik 1 - formularz oferty.doc doc 283.5 2020-07-23 12:30:00 Proceeding
Załacznik 3 - opis przedmiotu zamówienia.zip zip 264.25 2020-07-23 12:30:00 Proceeding
Załacznik 4 - projekt umowy.docx docx 284.18 2020-07-23 12:30:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.rtf rtf 4770.84 2020-07-23 12:30:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.rtf rtf 4775.47 2020-07-23 12:30:00 Proceeding
Załacznik 4 - projekt umowy-zmodyfikowany.docx docx 284.6 2020-07-24 22:53:49 Public message
Modyfikacja projektu umowy.docx docx 240.84 2020-07-24 22:53:49 Public message
Odpowiedzi na pytania.doc doc 272.5 2020-08-12 09:33:09 Public message
Zmodyfikowany Załącznik 3 - opis przedmiotu zamówienia_AJ_Rafting.zip zip 264.62 2020-08-17 12:11:47 Public message
Zmodyfikowany Załacznik 4 - projekt umowy M.docx docx 283.28 2020-08-17 12:11:47 Public message
Zmodyfikowana SIWZ 63.doc doc 467.5 2020-08-17 12:11:47 Public message
Odpowiedzi na pytania 17.08.2020.doc doc 273.5 2020-08-17 12:11:47 Public message
Sprostowanie ogłoszenia 63.pdf pdf 828.62 2020-08-21 17:43:04 Public message
informacja .doc doc 278 2020-08-25 13:48:34 Public message
informacja z otwarcia ofert ZP-63-2020.docx docx 247.94 2020-08-26 09:46:13 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.doc doc 288 2020-09-17 08:29:46 Public message

Announcements

2020-09-17 08:29 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wybo [...].doc

2020-08-26 09:46 Dział Zamówień Publicznych Informacja z otwarcia ofert (26.08.2020)

informacja z otwarci [...].docx

2020-08-25 13:48 Dział Zamówień Publicznych Informacja

informacja .doc

2020-08-21 17:43 Dagmara Żukowska Sprostowanie ogłoszenia

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-08-17 12:11 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania+modyfikacja+zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przekazane Urzędowi Publikacji UE w dniu 17.08.2020

Zmodyfikowany Załącz [...].zip

Zmodyfikowany Załacz [...].docx

Zmodyfikowana SIWZ 6 [...].doc

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2020-08-12 09:33 Dagmara Żukowska Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].doc

2020-07-24 22:53 Dagmara Żukowska Modyfikacja projektu umowy

Załacznik 4 - projek [...].docx

Modyfikacja projektu [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 934