Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/POWR/2020 Wykonywanie czynności w charakterze Prawnika w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. POWR.04.01.00-00-DI12/17 ZAD.1, poz11

Deadlines:
Published : 21-07-2020 13:37:00
Placing offers : 30-07-2020 10:00:00
Offers opening : 30-07-2020 10:15:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 Postępowanie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do którego zastosowanie mają przepisy art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz zasady określone w niniejszym ogłoszeniu. Zamawiający, stosownie do art. 138o ustawy Pzp, udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ustawy Pzp, może udzielić zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą przy zachowaniu wymogów określonych w art. 138o Pzp. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający określając ramy prawne przedmiotowej procedury ustala, iż do przedmiotowego postępowania mają odpowiednie zastosowanie:

1)           art. 8 ust. 3 ustawy Pzp,

2)           art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,3)         

3)           art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,    

4)           art. 24 ust. 1, 4, ust. 7-9 ustawy Pzp,

5)          art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp,

7)           art. 86 ust. 1-5 ustawy Pzp,7)         

8)          art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

9)           art. 89 ust. 1 ustawy Pzp,

10)         art. 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp,

11)        art. 91 ust. 4 i 6 ustawy Pzp,

12)         art. 93 ust. 1 ustawy Pzp

  oraz przepisy ustawy PZP w zakresie wskazanym w treści Ogłoszenia.W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Ogłoszenia

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 TERMIN SKŁADANIA OFERT NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ - 30.07.2020 ROK, GODZ. 10.00

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu - 7 POWR_2020.pdf pdf 6833.58 2020-07-21 13:37:00 Proceeding
załaczniki edytowalne.docx docx 489.58 2020-07-21 13:37:00 Proceeding
odpowiedź na pytanie 27.02.2020.pdf pdf 244.77 2020-07-27 11:59:31 Public message
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE.pdf pdf 251.34 2020-07-23 11:40:57 Public message
informacja z otwarcia ofert - 7 POWR.pdf pdf 254.44 2020-07-30 11:37:15 Public message
informacja o wyborze oferty 7 POWR.pdf pdf 224.11 2020-07-31 09:58:28 Public message

Announcements

2020-07-31 09:58 KRZYSZTOF JANIGA Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2020-07-30 11:37 KRZYSZTOF JANIGA SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZAŁĄCZENIU PRZEDSTAWIAM INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT
Z POWAŻANIEM

KRZYSZTOF JANIGA

informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-27 11:59 KRZYSZTOF JANIGA Szanowni Państwo,

W załączeniu odpowiedź na zapytanie

z poważaniem

Krzysztof Janiga

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2020-07-23 11:40 KRZYSZTOF JANIGA Szanowni Państwo,

W załączeniu odpowiedź na zapytanie z dnia 22.07.2020 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu załącz podpisany skan formularza oferty (PDF) wraz z załącznikami Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 545