Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/POWR/2020 Wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy w projekcie: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie wdrażanie” - w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Deadlines:
Published : 20-07-2020 12:33:00
Placing offers : 28-07-2020 09:00:00
Offers opening : 28-07-2020 09:15:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

 Postępowanie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do którego zastosowanie mają przepisy art. 138o w związku z art. 138h ustawy z dnia 28 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” lub „Pzp” oraz zasady określone w niniejszym ogłoszeniu. Zamawiający, stosownie do art. 138o ustawy Pzp, udzielając zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ustawy Pzp, może udzielić zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą przy zachowaniu wymogów określonych w art. 138o Pzp. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający określając ramy prawne przedmiotowej procedury ustala, iż do przedmiotowego postępowania mają odpowiednie zastosowanie:

1)           art. 8 ust. 3 ustawy Pzp,

2)           art. 9 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,3)         

3)           art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,    

4)           art. 24 ust. 1, 4, ust. 7-9 ustawy Pzp,

5)          art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp,

7)           art. 86 ust. 1-5 ustawy Pzp,7)         

8)          art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

9)           art. 89 ust. 1 ustawy Pzp,

10)         art. 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy Pzp,

11)        art. 91 ust. 4 i 6 ustawy Pzp,

12)         art. 93 ust. 1 ustawy Pzp

  oraz przepisy ustawy PZP w zakresie wskazanym w treści Ogłoszenia.

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 


Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do Ogłoszenia

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 


1     Wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy (dwie osoby) - 2 osoby dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej w wymiarze 25 (słownie – dwudziestu pięciu) godzin dla 1 osoby w miesiącu w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 4 miesięcy tj. max. liczba godzin 2 x 4 x 25 godzin.

2       Ofertę można złożyć tylko na zamówienie przewidziane zakresem godzinowym dla jednej osoby – tj., wykonywanie czynności w charakterze trenera pracy w okresie 4 miesięcy tj. max. liczba godzin 4 x 1 osoba x 25 godzin – 100 godzin. 

 TERMIN SKŁADANIA OFERT NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ - 28.07.2020 ROK, GODZ. 09.00

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu 8_POWR_2020.pdf pdf 7251.92 2020-07-20 12:33:11 Proceeding
załączniki edytowalne.docx docx 489.12 2020-07-20 12:33:14 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 250.54 2020-07-28 13:01:54 Public message
INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA 8 POWR 2020.pdf pdf 224.64 2020-07-30 11:39:06 Public message

Announcements

2020-07-30 11:39 KRZYSZTOF JANIGA Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU [...].pdf

2020-07-28 13:01 KRZYSZTOF JANIGA Szanowni Państwo,

W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - W tym miejscu załącz podpisany skan formularza oferty (PDF) wraz z załącznikami Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 466