Proceeding: PKM/PN/TM/4/2020 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych opon do autobusów komunikacji miejskiej dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach

Dział Zaopatrzenia
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach Department: TM
Deadlines:
Published : 17-07-2020 12:44:00
Placing offers : 06-08-2020 10:30:00
Offers opening : 06-08-2020 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


Zamawiający informuje, że oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie PDF, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 32 330 46 70 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020_07_17_SIWZ_opony_LOGO.pdf pdf 716.6 2020-07-17 12:44:00 Proceeding
Formularz Ofertowy_opony_2020.docx docx 47.15 2020-07-17 12:44:00 Proceeding
Ogłoszenie_opony_2020.pdf pdf 336.38 2020-07-17 12:44:00 Proceeding
Unieważnienie postępowania_opony 2020.pdf pdf 246.56 2020-08-06 14:14:55 Public message

Announcements

2020-08-06 14:14 Dział Zaopatrzenia Pismo w sprawie unieważnienia postępowania.

Unieważnienie postęp [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5764 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 818