Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TZZ/8/2020 Przetarg nieograniczony - „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części”

Deadlines:
Published : 17-07-2020 10:35:00
Placing offers : 24-08-2020 10:00:00
Offers opening : 24-08-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 168.73 2020-07-17 10:35:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 3479.13 2020-07-17 10:35:00 Proceeding
załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.docx docx 58.53 2020-07-17 10:35:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 85.83 2020-07-17 10:35:00 Proceeding
!wyjasnienia tresci SIWZ.pdf pdf 50.19 2020-07-28 13:47:39 Public message
2020-OJS153-375589-pl(1).pdf pdf 72.33 2020-08-10 10:40:37 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 wraz z modyfikacją SIWZ.pdf pdf 453.88 2020-08-05 10:22:38 Public message
Formularz ofertowy po modyfikacji SIWZ z dnia 05.08.2020r..docx docx 71.15 2020-08-05 10:25:12 Public message
Sprostowanie Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 wraz z modyfikacją SIWZ.pdf pdf 76.23 2020-08-10 10:30:50 Public message
!wyjasnienia tresci SIWZ nr 3 wraz z modyfikacją SIWZ.pdf pdf 86.86 2020-08-18 13:15:38 Public message
Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane dnia 21.08.2020 r..pdf pdf 66.25 2020-08-21 10:47:37 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 117.91 2020-08-25 07:35:28 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 89.27 2020-09-14 09:32:36 Public message
2020-OJS182-439235-pl.pdf pdf 135.89 2020-09-18 09:21:33 Public message

Announcements

2020-09-18 09:21 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w dniu 18.09.2020r. (wykonanie obowiązku informacyjnego - zamówienie nie zostało udzielone).

2020-OJS182-439235-p [...].pdf

2020-09-14 09:32 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na cześć nr 1 i 2 zamówienia (znak pisma: NZP/135/2020).

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-08-25 07:35 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z dnia 24.08.2020r. (zamieszczono na stronie internetowej w dniu 25.08.2020r.)

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2020-08-21 10:47 Zamówienia Publiczne LPGK Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane dnia 21.08.2020 r.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-08-18 13:15 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 3 wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 18.08.2020r. (NZP/126/2020).

!wyjasnienia tresci [...].pdf

2020-08-10 10:40 Zamówienia Publiczne LPGK Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w dniu 10.08.2020r. (widoczny nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

2020-OJS153-375589-p [...].pdf

2020-08-10 10:30 Zamówienia Publiczne LPGK Sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowanych dnia 10.08.2020 r.

Sprostowanie Wyjaśni [...].pdf

2020-08-05 10:25 Zamówienia Publiczne LPGK Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) w wersji edytowalnej po modyfikacji SIWZ z dnia 05.08.2020r.

Formularz ofertowy p [...].docx

2020-08-05 10:22 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SIWZ Nr 2 wraz z modyfikacją SIWZ z dnia 05.08.2020r. (NZP/114/2020).

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-07-28 13:47 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 28.07.2020 r.

!wyjasnienia tresci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1345