Proceeding: PN-38/20 PN-38/20. Sukcesywna dostawa odczynników dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, z podziałem na 6 części

Dział Zamówień Publicznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 09-07-2020 11:32:00
Placing offers: 14-08-2020 09:00:00
Opening offers : 14-08-2020 09:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_38_20.pdf pdf 33101.52 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Ogłoszenie_o_zamówniuPN_38_20.pdf pdf 175.87 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik_nr_4PN_38_20_ JEDZ edytowalny.docx docx 41.77 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik_nr_2 PN_38_20 formularz_edyt.doc doc 120 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3.6 Część 6.xlsx xlsx 12.62 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3.5 Część 5.xlsx xlsx 12.94 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3.4 Część 4.xlsx xlsx 17.64 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3.3 Część 3.xlsx xlsx 17.14 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3.2 Część 2.xlsx xlsx 17.52 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 Część 1.xlsx xlsx 17.5 2020-07-09 11:32:00 Proceeding
Aktualny_Załącznik nr 3.3 Część 3_do_odp_3.xlsx xlsx 17.09 2020-07-27 12:39:02 Public message
Odpowiedzi_nr 3.pdf pdf 1093.02 2020-07-27 12:39:02 Public message
Ogłoszenie_o_zmianie.pdf pdf 69.92 2020-07-27 12:39:02 Public message
Odpowiedzi_nr 2.pdf pdf 409.7 2020-07-23 13:22:44 Public message
Odpowiedzi_PN_38_20.pdf pdf 2176.28 2020-07-16 11:58:05 Public message

Announcements

2020-07-27 12:39 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania z dnia 27.07.2020r. wraz z aktualna treścią Formularza cenowego- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 3.3 oraz ogłoszenie o zmianie

Aktualny_Załącznik n [...].xlsx

Odpowiedzi_nr 3.pdf

Ogłoszenie_o_zmianie [...].pdf

2020-07-23 13:22 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi_nr 2.pdf

2020-07-16 11:58 Dział Zamówień Publicznych Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi_PN_38_20. [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść załączniki z Twoją ofertą (zostaną one podpisane przez Ciebie w drugim kroku składania oferty). Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 517