Proceeding: 2/2020 1.Przygotowanie oferty produktowej, którą może oferować Spółka po przeprowadzeniu inwestycji z wykorzystaniem zmodernizowanej pływalni miejskiej zawierającej: basen, siłownię, fitness, saunę, i innych. Odniesienie opracowanych produktów do definicji usług w ogólnym interesie gospodarczym wraz z określeniem, które z wyszczególnionych produktów będą mogły zostać uznane za wykonywane w ramach umowy wykonawczej. 2.Opracowanie struktury organizacyjnej Spółki dopasowanej do opracowanej oferty produktowej, mającej zapewnić efektywne prowadzenie działalności Spółki i wykorzystanie oferty produktowej.

Deadlines:
Posted : 15-07-2020 13:04:00
Placing offers: 22-07-2020 12:02:00
Opening offers : 22-07-2020 12:07:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przygotowanie oferty produktowej. Przygotowanie oferty produktowej, którą może oferować Spółka po przeprowadzeniu inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z o. o." z wykorzystaniem zmodernizowanej pływalni miejskiej zawierającej: basen, siłownię, fitness, saunę, i innych. Odniesienie opracowanych produktów do definicji usług w ogólnym interesie gospodarczym wraz z określeniem, które z wyszczególnionych produktów będą mogły zostać uznane za wykonywane w ramach umowy wykonawczej. 1 service Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o.
Szczecińska 35
73-110, Stargard
(0)
2 Opracowanie struktury organizacyjnej Spółki. Opracowanie struktury organizacyjnej Spółki dopasowanej do opracowanej oferty produktowej, mającej zapewnić efektywne prowadzenie działalności Spółki i wykorzystanie oferty produktowej. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5477 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 1. do 28 sierpnia 2020 r. - przygotować wstępną koncepcję produktową oraz wstępną strukturę organizacyjną. 2. do 31 października 2020 r. - przygotowanie oferty produktowej wraz ze wskazaniem zakresu UOIG. 3. do 15 grudnia 2020 r. - przygotowanie struktury organizacyjnej pozwalającej na świadczenie usług w nowej ofercie produktowej wraz z uwzględnieniem UOIG. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie 15% Oferent musi wykazać, że dysponuje stosownym doświadczeniem pozwalającym na przeprowadzenie prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. Oferent musi wykazać się doświadczeniem w zakresie przygotowywania konstrukcji powierzeniowych oraz doświadczeniem w projektach realizowanych dla podmiotów z sektora sportu i rekreacji, poprzez przedstawienie, że w ciągu 3 ostatnich lat wykonał minimum 3 zlecenia dla stosownych podmiotów. Warunek niezbędny. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
6 Referencje 15% Poświadczenie wykonanych prac - listy rekomendacyjne lub bezwarunkowe protokoły odbioru prac min.3 szt. Warunek niezbędny. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
Unlock the form

The number of page views - 175