Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2020 1.Przygotowanie oferty produktowej, którą może oferować Spółka po przeprowadzeniu inwestycji z wykorzystaniem zmodernizowanej pływalni miejskiej zawierającej: basen, siłownię, fitness, saunę, i innych. Odniesienie opracowanych produktów do definicji usług w ogólnym interesie gospodarczym wraz z określeniem, które z wyszczególnionych produktów będą mogły zostać uznane za wykonywane w ramach umowy wykonawczej. 2.Opracowanie struktury organizacyjnej Spółki dopasowanej do opracowanej oferty produktowej, mającej zapewnić efektywne prowadzenie działalności Spółki i wykorzystanie oferty produktowej.

Deadlines:
Published : 15-07-2020 13:04:00
Placing offers : 22-07-2020 12:02:00
Offers opening : 22-07-2020 12:07:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przygotowanie oferty produktowej. Przygotowanie oferty produktowej, którą może oferować Spółka po przeprowadzeniu inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z o. o." z wykorzystaniem zmodernizowanej pływalni miejskiej zawierającej: basen, siłownię, fitness, saunę, i innych. Odniesienie opracowanych produktów do definicji usług w ogólnym interesie gospodarczym wraz z określeniem, które z wyszczególnionych produktów będą mogły zostać uznane za wykonywane w ramach umowy wykonawczej. 1 service Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o.
Szczecińska 35
73-110, Stargard
(0)
2 Opracowanie struktury organizacyjnej Spółki. Opracowanie struktury organizacyjnej Spółki dopasowanej do opracowanej oferty produktowej, mającej zapewnić efektywne prowadzenie działalności Spółki i wykorzystanie oferty produktowej. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3198 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 1. do 28 sierpnia 2020 r. - przygotować wstępną koncepcję produktową oraz wstępną strukturę organizacyjną. 2. do 31 października 2020 r. - przygotowanie oferty produktowej wraz ze wskazaniem zakresu UOIG. 3. do 15 grudnia 2020 r. - przygotowanie struktury organizacyjnej pozwalającej na świadczenie usług w nowej ofercie produktowej wraz z uwzględnieniem UOIG. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie 15% Oferent musi wykazać, że dysponuje stosownym doświadczeniem pozwalającym na przeprowadzenie prac objętych przedmiotem niniejszego zamówienia. Oferent musi wykazać się doświadczeniem w zakresie przygotowywania konstrukcji powierzeniowych oraz doświadczeniem w projektach realizowanych dla podmiotów z sektora sportu i rekreacji, poprzez przedstawienie, że w ciągu 3 ostatnich lat wykonał minimum 3 zlecenia dla stosownych podmiotów. Warunek niezbędny. Attachment required (0)
6 Referencje 15% Poświadczenie wykonanych prac - listy rekomendacyjne lub bezwarunkowe protokoły odbioru prac min.3 szt. Warunek niezbędny. Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 566